Vicevært

Michael Tøt er Ejerforeningen Jacobsgaardens vicevært.  Han står for foreningens daglige drift og kan kontaktes på mobil: 2211-2320 og mail:  MTT22112320@Gmail.com

Han træffes mandag til fredag mellem klokken 8 og 16 og i akutte tilfælde også uden for almindelig arbejdstid.

Oversigt over viceværtens arbejdsopgaver i Ejerforeningen Jacobsgården, aftalt ultimo 2010.

Affald: Tømme 9 affaldsskakter, samt sørge for løbende udskiftning, reparation og indkøb af poser og rensning af skakte.

Gade vedligeholdelse: Fejning af fortov, opsamling af hunde høm høm, smøring af hoveddøre & kælderdøre, låse og elblik, samt justering af dørpumperne. Smøring af opgangs vinduer, ukrudt bekæmpelse.

Kælder vedligeholdelse: Fejning af kældergange, oprydning efter henstilling af møbler. m.m., mindre rep.af kælderrum (efter indbrud og hærværk).

Gårdvedligeholdelse: Fejning gård og fliser, slå græs og let lugning (sommer), rydde sne og salte (vinter).Ukrudt bekæmpelse, opsamling af cigaretskodder og affald mellem vores cykler, indsamling af blade fra træ i gård, oprydning og fejning rundt om vores dagrenovationscontainer samt ved papir og papcontainerne.

Beboerhenvendelser: telefon og mail, møder og generalforsamling, samt kontakt til bestyrelsen.

Håndværkere: Koordinering og rekvirering af håndværkere til løbende drift og hjælp til håndværkerne for lukning af ventiler m.m.de ikke kan finde. Slukning af div. pumper så de ikke kører tør for vand og bliver ødelagt (er sket 3 gange ). Hjælp til opstart af varmeanlæg.

Varmeanlæg: løbende vedligehold, tjek, udluftning, påfyldning af vand, afkalkning og rensning af vores plade vekslere, rensning af filtre på fjernvarmenanlægget, justering af varmestyring, regulering af strengreguleringsventiler.

Obs: pt. ekstra hjælp til 30.000 kroner med VVS-firma

Løbende drift: udskiftning af pærer, smadrede ruder, navneskilte til postkasser, døre og dørtelefon, storskrald, sortering af papircontainere, løbende indkøb af f.eks. salt og redskaber, opsætning af div. skilte, cykelstativer mv., mindre reparationer, udslamning af varmvandsbeholdere, rep. og service på fejemaskine og græsslåmaskine.

Vaskekælder: Tømning af møntbokse samt bringe disse til bank for indsætning på konto, fejning af vaskerum, rengøring af vaskemaskiner, udkogning af vaskemaskinerne, samt rensning af filtre for tøj-trevler og kalk, afkalkning af div. filtre for vandindtag, rensning af afgangsrør på tørretumbler for fnug og tøj rester, rengøring af afgangsrør og vandopsamler på centrefuge, fejning af tørrerummene.

Comments are closed.