Referat fra bestyrelsesmødet den 26. oktober 2021

1) Vedr. sætningsrevne i gavlmuren:
Vi opstarter indhentning af tilbud, og igangsætter fugningen når vi har fundet et firma til at udføre opgaven.

2) Oprydning i kælder og cykelparkering:
Vi vil gerne have tømt kælderen for det der står i gangene, samt ryddet op i evt. efterladte cykler. Det bliver først næste forår, hvor vi vil planlægge oprydningen, så det passer med at vi har container til rådighed.

3) Vedr. vintersæsonen og vores varmeanlæg:
Husk at vi har et varmeanlæg som er lidt udfordret, så oplever I manglende varme, skal I kontakte vores vicevært.

4) Påbud:
Der er fortsat ikke sket udbedring af påbud vedr. udskiftning af forkerte vinduer på Kastrupvej 58.

5) Vi har nu fået en Facebook-gruppe i Jacobsgaarden:
Den hedder Ejerforeningen Jacobsgaarden, og det er Emil Berth som administrerer denne gruppe. Hvis du ikke kan søge den frem er du velkommen til at kontakte Emil via Facebook for at få hjælp.

6) Dato for næste bestyrelsesmøde:
8. december 2021.

Posted in Bestyrelsesreferater | Leave a comment

Referat fra bestyrelsesmødet den 24. august 2021

1) Bestyrelsen:

På generalforsamlingen fik vi valgt nye medlemmer og bestyrelsen er nu fuldt bemandet – stort velkommen til Marianne og Emil.

  1. Helle Lintrup – forkvinde.
  2. Kristian H. Nielsen – medlem.
  3. Marianne D. Grunnet – medlem.
  4. Ingrid Pedersen – suppleant.
  5. Emil S. Berth – suppleant.

2) Henvendelser fra beboere:

  1. Der har været en enkelt henvendelse vedr. en utæt faldstamme – faldstammen er repareret.

3) Påbud:

  1. Kastrupvej 58, 2. th.: Påbud om udskiftning af forkerte vinduer. De er fortsat ikke udskiftet.

4) Vedligeholdelses-opgaver:
Bestyrelsen ser på om vi skal have fjernet ”forladte” cykler omkring ejendommen samt om vi skal rydde kældergangene for det som folk har efterladt.

5) Næste bestyrelsesmøde 26. oktober 2021.

Posted in Bestyrelsesreferater | Leave a comment

Referat af bestyrelsesmøde den 26. maj 2021

Generalforsamling:

Nu satser vi på, at vi endelig kan holde vores generalforsamling. Det bliver torsdag den 24. juni kl. 19:00 på café Vivaldi, Amagerbrogade 92. Der kommer indkaldelse fra DEAS som der plejer.

VIGTIGT: Vi mangler medlemmer i bestyrelsen, så vi opfordrer til at deltage på generalforsamlingen og stille op til bestyrelsesvalget!

HUSK: Man skal have Coronapas for at komme ind på caféen!

Påbud:

Kastrupvej 58, 2. th.: Påbud om udskiftning af forkerte vinduer. De er fortsat ikke udskiftet.

Henvendelser fra beboere:

1) Der har været en blokering af vandrør i køkken på Elbagade 71 i stuen. Denne skade er
håndteret.

2) Der har været registreret husklanner i flere lejligheder på Kastrupvej 60. De er håndteret via
skadedyrsbekæmper.

Nye havemøbler til gården er på vej.

Posted in Bestyrelsesreferater | Leave a comment

Referat af bestyrelsesmødet den 9. marts 2021

Henvendelser fra beboere:

1)      OBS! Der er opdaget manglende lukkeventiler under køkkenvasken i 2 af 5. sals lejlighederne. Det betyder at det ikke er muligt at lukke for vandet i tilfælde af skader eller vvs-arbejde! Det er lovmæssigt påkrævet at kunne slukke for vandet, så hvis andre lejligheder har samme problem, anbefaler bestyrelsen at få det ordnet hurtigst muligt.
Hvis I har behov for installation af lukkeventiler anbefaler vi at man kontakter Jan Petersen VVS på tlf. 25151550, da de kender ejendommen. Kontakt også vores vicevært Michael, da han skal involveres ifm. lukning af hovedhanen.

2)      Der har været en vandskade i Elbagade 77 mellem 4. og 5. sal. Denne skade er håndteret via DEAS.

3)      Beboer har foreslået at vi får nye havemøbler, og de bliver udskiftet i løbet af foråret.

4)      Beboer har foreslået at vi får ny sandkasse i gårdhaven. Ejerforeningen vil gerne betale for materialerne, hvis der er beboere som vil udføre selve arbejdet. Kontakt bestyrelsen hvis du er interesseret i at forestå dette arbejde.

5)      Beboer har fået godkendt opbevaring af barnevogn i kælderen.

Påbud:

Kastrupvej 58, 2. th.: Påbud om udskiftning af forkerte vinduer. De er fortsat ikke udskiftet.

Vedr. generalforsamling: Vi håber at kunne afholde generalforsamling den 4. maj 2021:

Vi mangler medlemmer til bestyrelsen, så vi opfordrer dig til at møde op til generalforsamlingen og stille op til valget

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Referat af bestyrelsesmødet den 14. oktober 2020

Henvendelser fra beboere:

1)      Vi har haft et hvepsebo ved Kastrupvej 60, 5. sal, så vær opmærksom hvis I registrerer hvepse omkring ejendommen og kontakt viceværten hvis I mener der er flere hvepsebo.

2)      Der er brug for ekstra rengøring i opgangene Kastrupvej 56 og Elbagade 73 grundet ombygninger. Der bliver bestilt ekstra rengøring når ombygningerne er færdige.

3)      Beboer har fået godkendt opbevaring af klapvogn i opgangen i Elbagade 73.

4)      Forslag om at få bedre lamper i opgangene. Forslaget er godkendt, og bestyrelsen har besluttet at vi skifter til mere tidssvarende lamper. De nye lamper giver bedre lys og har bevægelsessensor, så lamperne kun lyser når der er behov for det.

Påbud:

Kastrupvej 58, 2. th.: Påbud om udskiftning af forkerte vinduer. De er fortsat ikke udskiftet.

Vedr. affaldsskaktene:

Vi har problemer med, at beboere, i opgangene Kastrupvej 56 samt Elbagade 75, bruger affaldsskaktene ureglementeret så skaktene stopper til (bla. kommer der meget pap i skaktene). Hvis ikke det stopper, er vi nødt til at lukke for anvendelse af affaldsskaktene i de to opgange.

Hvis I har spørgsmål vedr. hvor og hvordan I skal skille jer af med affald, så er I velkomne til at hente vejledning hos både viceværten og bestyrelsen.

Vedr. generalforsamlingen den 27. oktober:

Vi mangler medlemmer til bestyrelsen, så vi opfordrer jer til at møde op til generalforsamlingen stille op til valget

Posted in Bestyrelsesreferater | Leave a comment

Referat af bestyrelsesmødet den 19. august 2020

Henvendelser fra beboere:

1)    Elbagade 75: Beboer får smidt cigaret skodder på altanen og i altankassen – det har forårsaget ild i altankassen og udgør en brandrisiko i ejendommen! Det er selvfølgelig ikke tilladt at smide hverken cigaretskod eller andre ting ud fra altanerne og det bedes stoppet omgående.

2)    Installation af blødgøringsanlæg i ejendommen (reduktion af kalk i vandet): Bestyrelsenundersøger forskellige muligheder for installation af et sådant system.

3)    Beboer har efterspurgt mulighed for at holde loppemarked i gården og det er godkendt – bare der bliver ryddet op og det ikke giver ekstra arbejde til vores vicevært Michael;-)

Påbud:

Kastrupvej 58, 2. th.: Påbud om udskiftning af forkerte vinduer. De er fortsat ikke udskiftet.

Vi har planlagt generalforsamling den 27. oktober (udsat fra i foråret).

Næste bestyrelsesmøde: 14. oktober 2020.

Posted in Bestyrelsesreferater | Leave a comment

Referat af bestyrelsesmødet den 10. juni 2020

Henvendelser fra beboere:

1)      Flere beboere har haft problemer med duer. Vi har haft et 5-ugers forløb i april og maj, hvor der er blevet indfanget duer. Vi håber det har fjernet de fleste gener fra duer – men er det ikke tilfældet, må I meget gerne give bestyrelsen besked (vi kan desværre ikke udrydde alle duer i Jacobsgaarden;-)).

2)     En beboer på Kastrupvej 60 har registreret mange spyfluer i sin lejlighed, og lugtgener i både lejlighed og opgang. Hvis der er andre som oplever samme gener, må I meget gerne give bestyrelsen besked.

3)     Der har været en skade på nederste del af faldstammen i Elbagade 75. Skaden er udbedret.

4)    Der har været både støjgener og manglende rengøring ifm. ombygningsarbejde på Kastrupvej 56. Husk at ejendomsforeningens vedtægter skal følges når der renoveres. Vedtægterne findes på jacobsgaarden.dk.

5)     Beboer på Kastrupvej 56 har fået ødelagt låsen på døren til lejligheden. Vær opmærksom på, altid at lukke døren til opgangen, så der ikke er fri adgang fra gaden!

Påbud:

Kastrupvej 58, 2. th.: Påbud om udskiftning af forkerte vinduer. De er fortsat ikke udskiftet.

Vedr. generalforsamling:

Vi kan stadig ikke afholde generalforsamling grundet Corona-restriktioner. DEAS melder ud, når det igen er muligt.

Næste bestyrelsesmøde: 19. august 2020.

Posted in Bestyrelsesreferater | Leave a comment

Referat af bestyrelsesmødet den 04. marts 2020

Henvendelser fra beboere:

1) Forslag om at vi i ejendommen installerer et system, der kan fjerne en del af kalkgenerne fra vores vand. Forslaget er godkendt og bestyrelsen arbejder videre med at undersøge muligheder og priser.

2) Ansøgning om tilladelse til at holde hund. Ansøgningen er afvist og i stedet henvist til kommende generalforsamling, hvor forslaget er sat på agendaen til afstemning.

3) Spørgsmål til om man kan se varmeforbruget for sin lejlighed. Ja, det kan man ved at henvende sig til ISTA, som er vores ejerforenings varmeleverandør.

Påbud:

Kastrupvej 58, 2. th.: Påbud om udskiftning af forkerte vinduer. De er fortsat ikke udskiftet.

Byggesagen:

Der er nu foretaget endelig afregning for skader forårsaget af ombygning, og byggesagen anses som afsluttet.

Næste bestyrelsesmøde: Dato aftales efter generalforsamlingen.

Posted in Bestyrelsesreferater | Leave a comment

Referat af bestyrelsesmøde 27. januar 2020

Henvendelser fra beboere

1) Reparation af rådne planker på 5. sals altaner: De repareres primo marts.
2) Sundbynet: Den sidste opkrævning kommer i marts 2020.

Påbud

1) Kastrupvej 58, 2. th.: Påbud om udskiftning af forkerte vinduer. De er
fortsat ikke udskiftet.
2) Elbagade 73 1.tv.: Byggesagen. Afventer endelig afregning, hvorefter byggesagen anses som afsluttet.

Haven

Vores nuværende gartner stopper desværre, men heldigvis overtager Marianne, én af de tidligere ansatte, gartneropgaven.

Næste bestyrelsesmøde: 04. mats 2020.

Generalforsamlingen bliver afholdt den 16. marts.

Posted in Bestyrelsesreferater | Leave a comment

Referat af bestyrelsesmøde 10. december 2019

Påbud:

1) Kastrupvej 58, 2. th.: Påbud om udskiftning af forkerte vinduer. Der er stadig ikke udskiftet.

2) Elbagade 73, 1. tv: Byggesagen. Påbud om betaling af udbedring af skader forårsaget af byggeprojekt.

Nyt fra viceværten:

Vedr. affaldsskaktene:

A) En STOR appel til at I bruger SMÅ affaldsposer og sørger for at lukke dem helt til.

B) KUN husholdningsaffald i affaldsskaktene.

C) INGEN pap i affaldsskaktene.

Hvis I har spørgsmål vedr. hvor og hvordan i skal skille jer af med affald, så er I velkomne til at hente råd hos både bestyrelsen og viceværten.

Vedr. gadedørene:

Vi oplever en gang i mellem at låsene i gadedørene “sætter sig fast”. Giv viceværten besked med det samme, så sørger han for at de bliver repareret.

Næste bestyrelsesmøde: 27. januar 2020.

Posted in Bestyrelsesreferater | Leave a comment