Referat fra bestyrelsesmøde d. 27. april

Dagsorden:

1 – Debriefing på generalforsamling—herunder,

Bestyrelsen vil som et nyt tiltag begynde at lægge referat fra bestyrelsesmøder ud på facebook for at gøre det lettere tilgængeligt for dem, der er med i facebookgruppen. Referater vil naturligvis stadig blive ophængt på opslagstavler i opgangene.

1.1 – Indkomne forslag fra generalforsamling,
1.1.1 – Ny vedligeholdelsesplan,
Det er blevet besluttet, at der skal indhentes en ny vedligeholdelsesplan. Dette vil bestyrelsen igangsætte i løbet af året i samarbejde med Mich. Særligt skal der fokus på at afklare a) ejendommens tilstand generelt, b) hvilke ting er nice to at få repareret/udskiftet, c) hvilke ting der er need to at få repareret/udskiftet. Vedligeholdelsesplanen vil envidere klargøre, hvad der er muligt og hvad der er ønskværdigt.

1.1.2 – Hvad gør vi med altaner fremadrettet?,
Ansvar for vedligeholdelse af altaner, der er relateret til det rent kosmetiske, befinder sig hos den enkelte ejer. Ansvaret for vedligeholdelse af altaner relateret til ejendommens strukturelle integritet (f.eks. murværk) befinder sig hos ejerforeningen og varetages af bestyrelsen, når den modtager henvendelse herom.

1.1.3 – Arbejdsgrupper/arbejdsudvalg,
Der skal udarbejdes et skriv om, hvordan grupper kan organiseres, samt hvordan de kan og bør kontakte bestyrelsen. Bestyrelsen opfordrer til, at alle udviser det engagement, de ønsker—særligt inden for områder, hvor man har erfaring eller viden. Bestyrelsen er både åben for, a) at folk selv organiserer sig og er i løbende kontakt med bestyrelsen og b) for at bestyrelsen fra tid til anden opfordrer til, at beboerne melder sig til bestemte arbejdsgrupper. Både i tilfælde af a) og b) forventer bestyrelsen, at arbejdsgruppen er i løbende kontakt med bestyrelsen.

1.1.4 – Skal vi skifte DEAS ud? Evt. forhandle en bedre aftale?,
Bestyrelsen vil påbegynde arbejdet med først at undersøge andre administrationsfirmaer samt at indhente mulige forslag på andre tilbud. Sideløbende med dette vil bestyrelsen forhandle med DEAS om, hvorvidt det er muligt at få en bedre pris hos dem.

1.2 – Budgettet—skal vi, jf. debat til generalforsamling, begynde at få brugt nogle penge?,
Det skal klargøres, at der ikke er tale om benzinafbrænding, men blot at der til generalforsamling var snak om, at det løbende vedligeholdelsesbudget ikke var blevet brugt i 2021, samt at der er negative renter i banken. Bestyrelsen vil høre vicevært Mich om, hvorvidt der er noget, der særligt trænger til en kærlig hånd. Blandt mulige ting nævnes ny låge til skraldeområdet, maling af de nye skraldeskure mv. Bestyrelsen modtager gerne inputs pr. mail, men med det forbehold, at vi naturligvis ikke kan tilgodese alle, og derfor foretager en løbende vurdering i samarbejde med vicevært Mich.

1.3 – Vand i kælderen—noget nyt?,
Københavns kommune er blevet kontaktet. Klage er indsendt. Bestyrelsen er i kontakt med naboforeningen Filipsgaarden, der har oplevet samme problem.

1.4 – Byggeaffald på Elbagade;
DEAS kontakter Københavns kommune. Bestyrelsen er i løbende kontakt med DEAS.

2. Henvendelser fra beboere,

2.1 – Vandskade mellem to etager,
Der har været en vandskade, hvis konkrete ophav desværre har vist sig vanskelig at lokalisere. Bestyrelsen er i kontakt med de berørte parter og tager kontakt til de relevante forsikringer og hjælper med at finde en løsning hurtigst muligt.

2.2 – Øvrige;
Der har været en henvendelse vedr. støjgener fra en beboer.

3 – Påbud vedr. udskiftning af forkerte vinduer på Kastrupvej 58;

Der er fortsat ikke sket udbedring af påbud vedr. udskiftning af forkerte vinduer på Kastrupvej 58, 2. th.

4 – Eventuelt

Det er blevet besluttet, at hjemmesiden skal have en opdatering. Dette skyldes dels kosmetiske årsager, men endnu vigtigere skyldes det brugervenlighed for såvel beboere som bestyrelsen, der vedligeholder hjemmesiden. Referat fra generalforsamlingen vil blive lagt på den nuværende hjemmeside snarest.
Bestyrelsen følger løbende lukningen af affaldsskakter
Posted in Bestyrelsesreferater | Leave a comment

Generalforsamling 5. april 2022

Her er referat af generalforsamling, afholdt den 5. april 2022. Yderligere vedlægges bestyrelsens beretning.

Link: referat-generalforsamling

Posted in Generalforsamlinger | Leave a comment

Referat fra bestyrelsesmødet den 15. marts

Affaldsskaktene:

Vi har nu fået afklaret at vores affaldsskakte skal lukkes. Det gælder både dem der er i lejlighederne samt dem der i opgangene.
Godkendelse af økonomien til dette er på agendaen til vores generalforsamling den 5. april.

Vand i kælderen efter Københavns Kommune har udskiftet fortov:
Bestyrelsen undersøger om det skal håndteres som en klage til KK, eller som en forsikringssag.

Cykeloprydning:
Man kan bestille Københavns Kommune til cykeloprydning på offentlig vej. Fortovene langs Kastrupvej og Elbagade er offentlig vej, og bestyrelsen forventer at bestille oprydning ca. 1 gang årligt. Oprydning i vores gård står vi selv for.

Påbud:
Der er fortsat ikke sket udbedring af påbud vedr. udskiftning af forkerte vinduer på Kastrupvej 58.

Generalforsamling den 5. april kl. 19:00 i Filips Kirken:
Husk at du kan stille op til bestyrelsen. Bestyrelsen er på valg til hver generalforsamling.
Der er kommet forslag fra beboere der skal til afstemning – så kom og deltag.
Husk at det er muligt at indsende forslag til behandling indtil én uge før generalforsamlingen.

Håber vi ses:o)

Posted in Bestyrelsesreferater | Leave a comment

Referat fra bestyrelsesmøde den 2. februar 2022

1) Vedr. sætningsrevne i gavlmuren:

Der er nu indhentet tilbud på reparation af sætningsrevne. Den vil blive repareret lige så snart vejret tillader det.

2) Vedr. lågen ind til den store affaldscontainer:
Lågen vil blive udskiftet til en mere stabil model grundet krav fra renovationsfirmaet.

3) Påbud:
Der er fortsat ikke sket udbedring af påbud vedr. udskiftning af forkerte vinduer på Kastrupvej 58.

4) Dato for næste generalforsamling:
Datoen for den næste generalforsamling bliver den 5. april 2022. Vi vil allerede nu minde alle beboere om, at I har mulighed for at stille forslag til generalforsamlingen. Hvis du udarbejder forslag, så kan du løbende sende dem til DEAS – du behøver ikke at vente til du modtager indkaldelse og info om generalforsamlingen fra DEAS.

5) Dato for næste bestyrelsesmøde:
15. marts 2022.

Posted in Bestyrelsesreferater | Leave a comment

Referat fra bestyrelsesmøde den 8. december 2021

Referat fra bestyrelsesmøde den 8. december 2021

1) Affaldsskaktene:
Muligvis følger vi ikke de gældende regler/lovgivning vedr. affaldsskakte. Derfor har vi bedt DEAS om at hjælpe, både med afklaring og en eventuel lukning af vores affaldsskakte. Bestyrelsen informerer lige så snart der er nyt.

2) Påbud:
Der er fortsat ikke sket udbedring af påbud vedr. udskiftning af forkerte vinduer på Kastrupvej 58.

3) Dato for næste generalforsamling:
Datoen for den næste generalforsamling bliver den 5. april 2022.
Vi vil allerede nu minde alle beboere om, at I har mulighed for at stille forslag til generalforsamlingen. Hvis du udarbejder forslag, så kan du løbende sende dem til DEAS – du behøver ikke at vente til du modtager indkaldelse og info om generalforsamlingen fra DEAS.

Dato for næste bestyrelsesmøde:
2. februar 2022.

Posted in Bestyrelsesreferater | Leave a comment

Referat fra bestyrelsesmødet den 26. oktober 2021

1) Vedr. sætningsrevne i gavlmuren:
Vi opstarter indhentning af tilbud, og igangsætter fugningen når vi har fundet et firma til at udføre opgaven.

2) Oprydning i kælder og cykelparkering:
Vi vil gerne have tømt kælderen for det der står i gangene, samt ryddet op i evt. efterladte cykler. Det bliver først næste forår, hvor vi vil planlægge oprydningen, så det passer med at vi har container til rådighed.

3) Vedr. vintersæsonen og vores varmeanlæg:
Husk at vi har et varmeanlæg som er lidt udfordret, så oplever I manglende varme, skal I kontakte vores vicevært.

4) Påbud:
Der er fortsat ikke sket udbedring af påbud vedr. udskiftning af forkerte vinduer på Kastrupvej 58.

5) Vi har nu fået en Facebook-gruppe i Jacobsgaarden:
Den hedder Ejerforeningen Jacobsgaarden, og det er Emil Berth som administrerer denne gruppe. Hvis du ikke kan søge den frem er du velkommen til at kontakte Emil via Facebook for at få hjælp.

6) Dato for næste bestyrelsesmøde:
8. december 2021.

Posted in Bestyrelsesreferater | Leave a comment

Referat fra bestyrelsesmødet den 24. august 2021

1) Bestyrelsen:

På generalforsamlingen fik vi valgt nye medlemmer og bestyrelsen er nu fuldt bemandet – stort velkommen til Marianne og Emil.

  1. Helle Lintrup – forkvinde.
  2. Kristian H. Nielsen – medlem.
  3. Marianne D. Grunnet – medlem.
  4. Ingrid Pedersen – suppleant.
  5. Emil S. Berth – suppleant.

2) Henvendelser fra beboere:

  1. Der har været en enkelt henvendelse vedr. en utæt faldstamme – faldstammen er repareret.

3) Påbud:

  1. Kastrupvej 58, 2. th.: Påbud om udskiftning af forkerte vinduer. De er fortsat ikke udskiftet.

4) Vedligeholdelses-opgaver:
Bestyrelsen ser på om vi skal have fjernet ”forladte” cykler omkring ejendommen samt om vi skal rydde kældergangene for det som folk har efterladt.

5) Næste bestyrelsesmøde 26. oktober 2021.

Posted in Bestyrelsesreferater | Leave a comment

Referat af bestyrelsesmøde den 26. maj 2021

Generalforsamling:

Nu satser vi på, at vi endelig kan holde vores generalforsamling. Det bliver torsdag den 24. juni kl. 19:00 på café Vivaldi, Amagerbrogade 92. Der kommer indkaldelse fra DEAS som der plejer.

VIGTIGT: Vi mangler medlemmer i bestyrelsen, så vi opfordrer til at deltage på generalforsamlingen og stille op til bestyrelsesvalget!

HUSK: Man skal have Coronapas for at komme ind på caféen!

Påbud:

Kastrupvej 58, 2. th.: Påbud om udskiftning af forkerte vinduer. De er fortsat ikke udskiftet.

Henvendelser fra beboere:

1) Der har været en blokering af vandrør i køkken på Elbagade 71 i stuen. Denne skade er
håndteret.

2) Der har været registreret husklanner i flere lejligheder på Kastrupvej 60. De er håndteret via
skadedyrsbekæmper.

Nye havemøbler til gården er på vej.

Posted in Bestyrelsesreferater | Leave a comment

Referat af bestyrelsesmødet den 9. marts 2021

Henvendelser fra beboere:

1)      OBS! Der er opdaget manglende lukkeventiler under køkkenvasken i 2 af 5. sals lejlighederne. Det betyder at det ikke er muligt at lukke for vandet i tilfælde af skader eller vvs-arbejde! Det er lovmæssigt påkrævet at kunne slukke for vandet, så hvis andre lejligheder har samme problem, anbefaler bestyrelsen at få det ordnet hurtigst muligt.
Hvis I har behov for installation af lukkeventiler anbefaler vi at man kontakter Jan Petersen VVS på tlf. 25151550, da de kender ejendommen. Kontakt også vores vicevært Michael, da han skal involveres ifm. lukning af hovedhanen.

2)      Der har været en vandskade i Elbagade 77 mellem 4. og 5. sal. Denne skade er håndteret via DEAS.

3)      Beboer har foreslået at vi får nye havemøbler, og de bliver udskiftet i løbet af foråret.

4)      Beboer har foreslået at vi får ny sandkasse i gårdhaven. Ejerforeningen vil gerne betale for materialerne, hvis der er beboere som vil udføre selve arbejdet. Kontakt bestyrelsen hvis du er interesseret i at forestå dette arbejde.

5)      Beboer har fået godkendt opbevaring af barnevogn i kælderen.

Påbud:

Kastrupvej 58, 2. th.: Påbud om udskiftning af forkerte vinduer. De er fortsat ikke udskiftet.

Vedr. generalforsamling: Vi håber at kunne afholde generalforsamling den 4. maj 2021:

Vi mangler medlemmer til bestyrelsen, så vi opfordrer dig til at møde op til generalforsamlingen og stille op til valget

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Referat af bestyrelsesmødet den 14. oktober 2020

Henvendelser fra beboere:

1)      Vi har haft et hvepsebo ved Kastrupvej 60, 5. sal, så vær opmærksom hvis I registrerer hvepse omkring ejendommen og kontakt viceværten hvis I mener der er flere hvepsebo.

2)      Der er brug for ekstra rengøring i opgangene Kastrupvej 56 og Elbagade 73 grundet ombygninger. Der bliver bestilt ekstra rengøring når ombygningerne er færdige.

3)      Beboer har fået godkendt opbevaring af klapvogn i opgangen i Elbagade 73.

4)      Forslag om at få bedre lamper i opgangene. Forslaget er godkendt, og bestyrelsen har besluttet at vi skifter til mere tidssvarende lamper. De nye lamper giver bedre lys og har bevægelsessensor, så lamperne kun lyser når der er behov for det.

Påbud:

Kastrupvej 58, 2. th.: Påbud om udskiftning af forkerte vinduer. De er fortsat ikke udskiftet.

Vedr. affaldsskaktene:

Vi har problemer med, at beboere, i opgangene Kastrupvej 56 samt Elbagade 75, bruger affaldsskaktene ureglementeret så skaktene stopper til (bla. kommer der meget pap i skaktene). Hvis ikke det stopper, er vi nødt til at lukke for anvendelse af affaldsskaktene i de to opgange.

Hvis I har spørgsmål vedr. hvor og hvordan I skal skille jer af med affald, så er I velkomne til at hente vejledning hos både viceværten og bestyrelsen.

Vedr. generalforsamlingen den 27. oktober:

Vi mangler medlemmer til bestyrelsen, så vi opfordrer jer til at møde op til generalforsamlingen stille op til valget

Posted in Bestyrelsesreferater | Leave a comment