Husorden

Affald

Findes der i ejendommen affaldsskakt, må der til denne kun benyttes dertil egnede poser, som skal være forsvarligt lukkede, således at skakten ikke bliver forurenet. Det er ikke tilladt at benytte skakten til bortskaffelse af pizzabakker, byggeaffald og lign. Intet affald må henkastes i gården eller anbringes noget andet sted end i de tilstedeværende containere. Der vil være storskrald ca. 4 gange om året, som kan benyttes til affald der ikke kan bortskaffes med dagrenovationen.

Badeværelse

Af hensyn til natteroen i ejendommen må vandhanerne, bortset fra hanerne i håndvaske, ikke benyttes mellem kl. 23 og kl. 6.

Børn

Børn må ikke benytte trappeopgangen som legeplads. Ejeren/lejeren skal drage omsorg for, at de hos ham boende eller i besøg værende børn ikke ved støjende adfærd er til gene for de øvrige beboere.

Cykler

Cykler, barne- og legevogne eller lign. må ikke henstilles på ejendommens trappeopgange. Der henstilles til at benytte barnevognsrummet, placeret i kælderen samt cykelstativer.

Klager

Hvis du er generet af støj fra dine naboer, anbefales det, at du selv tager kontakt til vedkommende for at løse konflikten. Det er begrænset, hvad bestyrelsen kan gøre i sådanne situationer.

Motorkøretøjer

Biler må ikke parkere i gården eller i dennes indkørsel, således at man generer for affaldstømning. Motorcykler, knallerter og lign. må ikke startes i gården.

Musik

Der må ikke spilles høj musik eller anden støjende underholdning der generer de andre beboere efter kl. 22 på hverdage og kl. 24 i weekenden.

Støj

Vaskemaskiner og andre tekniske hjælpemidler til lettelse for husførelsen skal installeres så­ledes at de ikke ved støj eller på anden måde er til gene for ejendommen eller dens beboere. Brug af boremaskiner og andet støjende værktøj må ikke finde sted efter kl. 19.30. I weekenderne og sogne-/helligdage må unødig høj boren og banken ikke forekomme.

Da ejendommen er meget lydhør henstilles der til hensynstagen til andre beboere Det betyder: indendørs skotøj er med bløde såler. Legetøj må ikke være unødigt støjende. Vaske og opvaskemaskiner startes ikke for natten.

Vaskerum

Vaskerummet skal efter endt vask gøres ryddeligt og rent. Der appelleres til at alle er opmærksomme på kun at havde den siddende hvis der er intention om at vaske og fjerne eller rykke den efterfølgende.

Man må tage en vasketid hvis der ikke er maskiner igang 30 minutter efter starttid. Dog skal man huske at være færdig inden den næste tid starter.

Vinduer

I regn, sne, frost og stormvejr skal alle vinduer i trappeopgange og kælderrum holdes lukkede.

Wc-regler

Der må kun benyttes toiletpapir i WC, og intet som kan tilstoppe afløbes må henkastes i WC-skålen.

Rygning

Det er ikke tilladt at benytte ejendommens fællesarealer, dvs. opgange, kælderrum samt vaskekælder som rygerum.

Leave a Reply