Storskrald og affaldsskakter

Ejendommen har affaldsskakter til almindeligt, småt husholdningsaffald. Det er en betragtelig opgave for vieværten at tømme skakterne, og for at mindske risikoen for tilstopning, så vær hensynsfuld og overhold flg.:

Affaldet skal være indpakket i egnede og holdbare plasticposer, som lukkes grundigt.

Følgende må ikke puttes i skakten:

 • Aviser og blade
 • Pizzabakker
 • Pap og lign.
 • Batterier
 • Glas

Containere: I gården til Elbagade findes der containere til følgende typer af affald:

 • Almindeligt, husholdningsaffald, herunder pizzabakker (Containeren er aflåst pga. tidligere misbrug fra de omkringliggende andelsboligforeninger. Husk derfor T3-nøglen til låsene)
 • Pap og karton
 • Aviser, ugeblade og andet papir
 • Glas (bemærk: containeren står på Elbagade)
 • Batterier
 • Hård plast
 • Metal
 • Elektronik

Er man i tvivl om, hvordan en given genstand skal sorteres, kan det anbefales at benytte sig af Københavns Kommunes Affalds ABC:

http://www.nemaffaldsservice.kk.dk/AffaldsABC

Storskrald:

Det vil hvis muligt, fast komme storskrald container hver år om foråret i uge 17 og sensommer i uge 36. Det kan herudover bestilles ad hoc hvis der er yderligere behov. Hvor tidspunktet annonceres via opslag i opgangene. Al storskrald uden for de perioder, er du selv ansvarlig for at aflevere på genbrugspladsen.

Leave a Reply