Referat fra bestyrelsesmødet den 26. oktober 2021

1) Vedr. sætningsrevne i gavlmuren:
Vi opstarter indhentning af tilbud, og igangsætter fugningen når vi har fundet et firma til at udføre opgaven.

2) Oprydning i kælder og cykelparkering:
Vi vil gerne have tømt kælderen for det der står i gangene, samt ryddet op i evt. efterladte cykler. Det bliver først næste forår, hvor vi vil planlægge oprydningen, så det passer med at vi har container til rådighed.

3) Vedr. vintersæsonen og vores varmeanlæg:
Husk at vi har et varmeanlæg som er lidt udfordret, så oplever I manglende varme, skal I kontakte vores vicevært.

4) Påbud:
Der er fortsat ikke sket udbedring af påbud vedr. udskiftning af forkerte vinduer på Kastrupvej 58.

5) Vi har nu fået en Facebook-gruppe i Jacobsgaarden:
Den hedder Ejerforeningen Jacobsgaarden, og det er Emil Berth som administrerer denne gruppe. Hvis du ikke kan søge den frem er du velkommen til at kontakte Emil via Facebook for at få hjælp.

6) Dato for næste bestyrelsesmøde:
8. december 2021.

This entry was posted in Bestyrelsesreferater. Bookmark the permalink.

Leave a Reply