Referat fra bestyrelsesmødet den 24. august 2021

1) Bestyrelsen:

På generalforsamlingen fik vi valgt nye medlemmer og bestyrelsen er nu fuldt bemandet – stort velkommen til Marianne og Emil.

  1. Helle Lintrup – forkvinde.
  2. Kristian H. Nielsen – medlem.
  3. Marianne D. Grunnet – medlem.
  4. Ingrid Pedersen – suppleant.
  5. Emil S. Berth – suppleant.

2) Henvendelser fra beboere:

  1. Der har været en enkelt henvendelse vedr. en utæt faldstamme – faldstammen er repareret.

3) Påbud:

  1. Kastrupvej 58, 2. th.: Påbud om udskiftning af forkerte vinduer. De er fortsat ikke udskiftet.

4) Vedligeholdelses-opgaver:
Bestyrelsen ser på om vi skal have fjernet ”forladte” cykler omkring ejendommen samt om vi skal rydde kældergangene for det som folk har efterladt.

5) Næste bestyrelsesmøde 26. oktober 2021.

This entry was posted in Bestyrelsesreferater. Bookmark the permalink.

Leave a Reply