Referat af bestyrelsesmødet den 9. marts 2021

Henvendelser fra beboere:

1)      OBS! Der er opdaget manglende lukkeventiler under køkkenvasken i 2 af 5. sals lejlighederne. Det betyder at det ikke er muligt at lukke for vandet i tilfælde af skader eller vvs-arbejde! Det er lovmæssigt påkrævet at kunne slukke for vandet, så hvis andre lejligheder har samme problem, anbefaler bestyrelsen at få det ordnet hurtigst muligt.
Hvis I har behov for installation af lukkeventiler anbefaler vi at man kontakter Jan Petersen VVS på tlf. 25151550, da de kender ejendommen. Kontakt også vores vicevært Michael, da han skal involveres ifm. lukning af hovedhanen.

2)      Der har været en vandskade i Elbagade 77 mellem 4. og 5. sal. Denne skade er håndteret via DEAS.

3)      Beboer har foreslået at vi får nye havemøbler, og de bliver udskiftet i løbet af foråret.

4)      Beboer har foreslået at vi får ny sandkasse i gårdhaven. Ejerforeningen vil gerne betale for materialerne, hvis der er beboere som vil udføre selve arbejdet. Kontakt bestyrelsen hvis du er interesseret i at forestå dette arbejde.

5)      Beboer har fået godkendt opbevaring af barnevogn i kælderen.

Påbud:

Kastrupvej 58, 2. th.: Påbud om udskiftning af forkerte vinduer. De er fortsat ikke udskiftet.

Vedr. generalforsamling: Vi håber at kunne afholde generalforsamling den 4. maj 2021:

Vi mangler medlemmer til bestyrelsen, så vi opfordrer dig til at møde op til generalforsamlingen og stille op til valget

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply