Referat af bestyrelsesmødet den 14. oktober 2020

Henvendelser fra beboere:

1)      Vi har haft et hvepsebo ved Kastrupvej 60, 5. sal, så vær opmærksom hvis I registrerer hvepse omkring ejendommen og kontakt viceværten hvis I mener der er flere hvepsebo.

2)      Der er brug for ekstra rengøring i opgangene Kastrupvej 56 og Elbagade 73 grundet ombygninger. Der bliver bestilt ekstra rengøring når ombygningerne er færdige.

3)      Beboer har fået godkendt opbevaring af klapvogn i opgangen i Elbagade 73.

4)      Forslag om at få bedre lamper i opgangene. Forslaget er godkendt, og bestyrelsen har besluttet at vi skifter til mere tidssvarende lamper. De nye lamper giver bedre lys og har bevægelsessensor, så lamperne kun lyser når der er behov for det.

Påbud:

Kastrupvej 58, 2. th.: Påbud om udskiftning af forkerte vinduer. De er fortsat ikke udskiftet.

Vedr. affaldsskaktene:

Vi har problemer med, at beboere, i opgangene Kastrupvej 56 samt Elbagade 75, bruger affaldsskaktene ureglementeret så skaktene stopper til (bla. kommer der meget pap i skaktene). Hvis ikke det stopper, er vi nødt til at lukke for anvendelse af affaldsskaktene i de to opgange.

Hvis I har spørgsmål vedr. hvor og hvordan I skal skille jer af med affald, så er I velkomne til at hente vejledning hos både viceværten og bestyrelsen.

Vedr. generalforsamlingen den 27. oktober:

Vi mangler medlemmer til bestyrelsen, så vi opfordrer jer til at møde op til generalforsamlingen stille op til valget

This entry was posted in Bestyrelsesreferater. Bookmark the permalink.

Leave a Reply