Referat af bestyrelsesmødet den 19. august 2020

Henvendelser fra beboere:

1)    Elbagade 75: Beboer får smidt cigaret skodder på altanen og i altankassen – det har forårsaget ild i altankassen og udgør en brandrisiko i ejendommen! Det er selvfølgelig ikke tilladt at smide hverken cigaretskod eller andre ting ud fra altanerne og det bedes stoppet omgående.

2)    Installation af blødgøringsanlæg i ejendommen (reduktion af kalk i vandet): Bestyrelsenundersøger forskellige muligheder for installation af et sådant system.

3)    Beboer har efterspurgt mulighed for at holde loppemarked i gården og det er godkendt – bare der bliver ryddet op og det ikke giver ekstra arbejde til vores vicevært Michael;-)

Påbud:

Kastrupvej 58, 2. th.: Påbud om udskiftning af forkerte vinduer. De er fortsat ikke udskiftet.

Vi har planlagt generalforsamling den 27. oktober (udsat fra i foråret).

Næste bestyrelsesmøde: 14. oktober 2020.

This entry was posted in Bestyrelsesreferater. Bookmark the permalink.

Leave a Reply