Referat af bestyrelsesmødet den 04. marts 2020

Henvendelser fra beboere:

1) Forslag om at vi i ejendommen installerer et system, der kan fjerne en del af kalkgenerne fra vores vand. Forslaget er godkendt og bestyrelsen arbejder videre med at undersøge muligheder og priser.

2) Ansøgning om tilladelse til at holde hund. Ansøgningen er afvist og i stedet henvist til kommende generalforsamling, hvor forslaget er sat på agendaen til afstemning.

3) Spørgsmål til om man kan se varmeforbruget for sin lejlighed. Ja, det kan man ved at henvende sig til ISTA, som er vores ejerforenings varmeleverandør.

Påbud:

Kastrupvej 58, 2. th.: Påbud om udskiftning af forkerte vinduer. De er fortsat ikke udskiftet.

Byggesagen:

Der er nu foretaget endelig afregning for skader forårsaget af ombygning, og byggesagen anses som afsluttet.

Næste bestyrelsesmøde: Dato aftales efter generalforsamlingen.

This entry was posted in Bestyrelsesreferater. Bookmark the permalink.

Leave a Reply