Referat af bestyrelsesmøde 27. januar 2020

Henvendelser fra beboere

1) Reparation af rådne planker på 5. sals altaner: De repareres primo marts.
2) Sundbynet: Den sidste opkrævning kommer i marts 2020.

Påbud

1) Kastrupvej 58, 2. th.: Påbud om udskiftning af forkerte vinduer. De er
fortsat ikke udskiftet.
2) Elbagade 73 1.tv.: Byggesagen. Afventer endelig afregning, hvorefter byggesagen anses som afsluttet.

Haven

Vores nuværende gartner stopper desværre, men heldigvis overtager Marianne, én af de tidligere ansatte, gartneropgaven.

Næste bestyrelsesmøde: 04. mats 2020.

Generalforsamlingen bliver afholdt den 16. marts.

This entry was posted in Bestyrelsesreferater. Bookmark the permalink.

Leave a Reply