Referat af bestyrelsesmødet 31. oktober 2019

Henvendelser fra beboere:

-          Manglende låg til skraldespand med bioaffald: Nyt låg påsat. Det er et reparationshold fra kommunen der varetager reparationer og udskiftninger – og det kan godt tage lidt tid.

-          Tilfælde af vand der kommer fra lejlighed ovenover (det er sket nogle gange, men med meget lange mellemrum). Det er nu opklaret: Vandet skyldes en fejl på en ventil til toilet-cisternen.

Påbud:

-          Kastrupvej 58, 2. th.: Påbud om udskiftning af forkerte vinduer. De er fortsat ikke udskiftet.

-          Elbagade 73 1.tv.: Byggesagen. Påbud om betaling af udbedring af skader forårsaget af byggeprojekt.

Vedligehold af ejendommens arealer:

-          Vi har problemer med, at beboere smider storskrald i vores kældergange samt på vores udearealer. Ejerforeningen har storskraldscontainer 2 gange årligt, hvor alle har mulighed for at aflevere storskrald.
Når der skal der fjernes yderligere skrald, bliver det endnu dyrere for vores ejerforening!

Næste bestyrelsesmøde: 10. december 2019.

This entry was posted in Bestyrelsesreferater. Bookmark the permalink.

Leave a Reply