Referat af bestyrelsesmødet 28. august 2019

Henvendelse fra beboere:

-          Et tilfælde af væggelus: det er nu behandlet.

-          Tilfælde af vand der kommer fra lejlighed ovenover (det er sket nogle gange, men med meget lange mellemrum). Der er nu et bud på hvad det kan skyldes og håndværker tilkaldes.
-          Forslag om at sætte et skilt op ved Elbagade 73, der tydeliggør placeringen af 73. st.tv. Forslag er godkendt.

Påbud:

-          Kastrupvej 58, 2. th.: Påbud om udskiftning af forkerte vinduer. De er fortsat ikke udskiftet.

-          Elbagade 73 1.tv.: Byggesagen. Påbud om betaling af udbedring af skader forårsaget af byggeprojekt.

Vedligehold af ejendommen:

-          Vi får sat lås på de 9 loftlemme. Så sikrer vi, at ingen får adgang uden at kontakte viceværten.

-          Der er konstateret råd i strøerne på nogle af altanerne på 5. sal. Dette bliver udbedret.

Bestyrelsens sammensætning pr. 01. august 2019

-          Bestyrelsesfordame: Helle Lintrup (bestyrelsesposten er på valg ved næste ordinære generalforsamling).

-          Bestyrelsesmedlemmer: Neda Al-Shiekhky og Kristian Højgaard Nielsen.

-          Suppleant: Ingrid Pedersen.

Næste bestyrelsesmøde: 31. oktober 2019.

This entry was posted in Bestyrelsesreferater. Bookmark the permalink.

Leave a Reply