Monthly Archives: December 2019

Referat af bestyrelsesmøde 10. december 2019

Påbud: 1) Kastrupvej 58, 2. th.: Påbud om udskiftning af forkerte vinduer. Der er stadig ikke udskiftet. 2) Elbagade 73, 1. tv: Byggesagen. Påbud om betaling af udbedring af skader forårsaget af byggeprojekt. Nyt fra viceværten: Vedr. affaldsskaktene: A) En STOR … Continue reading

Posted in Bestyrelsesreferater | Leave a comment

Referat af bestyrelsesmødet 31. oktober 2019

Henvendelser fra beboere: -          Manglende låg til skraldespand med bioaffald: Nyt låg påsat. Det er et reparationshold fra kommunen der varetager reparationer og udskiftninger – og det kan godt tage lidt tid. -          Tilfælde af vand der kommer fra lejlighed … Continue reading

Posted in Bestyrelsesreferater | Leave a comment

Referat af bestyrelsesmødet 28. august 2019

Henvendelse fra beboere: -          Et tilfælde af væggelus: det er nu behandlet. -          Tilfælde af vand der kommer fra lejlighed ovenover (det er sket nogle gange, men med meget lange mellemrum). Der er nu et bud på hvad det kan … Continue reading

Posted in Bestyrelsesreferater | Leave a comment