Monthly Archives: February 2016

8. marts har vi ordinær generalforsamling i India-restauranten (det tidligere Malta-lokale)

Sæt X i kalenderen! Indkaldelse med regnskab og budget er sendt ud. Forslag eftersendes jf. vores vedtægter. Vel mødt!

Posted in Generalforsamlinger | Leave a comment

Ref. bestyrelsesmøde i Jacobsgården 26. januar 2016

Inkasso: En beboer er igen bagud ejerforeningsbidraget. Der er rykket flere gange, og sagen er overdraget til inkasso. På vegne af potentiel lejlighedskøber har ejendomsmægler spurgt til muligheden for at få dispensation til at holde hund i ejerforeningen. Svaret er … Continue reading

Posted in Bestyrelsesreferater | Leave a comment