Monthly Archives: March 2013

Referat af bestyrelsesmøde i Jacobsgården 18. marts 2013

Kælderrum: Der er omdelt mærkater til at hænge på kælderrummene, samt en orienteringsskrivelse. Det har pt. affødt en reaktion fra en beboer, som ikke ønsker adresse på sit kælderrum af frygt for indbrud. Den betragtning tager bestyrelsen til efterretning, og … Continue reading

Posted in Bestyrelsesreferater | Leave a comment

Oprydning i kælderrums-fordelingen

Vi skal have opdateret listen over kælderrum! Flere medlemmer har indbyrdes byttet kælderrum, og bestyrelsen kan samtidig konstatere, at nogle rum står tomme, nogle har taget et ekstra, mens andre bare er fyldt med tidligere beboeres efterladenskaber. Det er ærgerligt, … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment