Monthly Archives: January 2012

Referat af bestyrelsesmøde 9. januar 2012

Affaldsskakte: Der smides meget mere end husholdningsaffald i skaktene, og det stopper dem med stor gene og arbejdsbyrde til følge. Vær hensynsfuld og overhold reglerne. Kun forsvarligt lukket husholdningsaffald må komme i skaktene. Torbjørn laver særskilt opslag til opgangene. Derudover … Continue reading

Posted in Bestyrelsesreferater | Leave a comment