Referat af bestyrelsesmøde d.04.06.19

Henvendelser fra beboere

Der har været følgende henvendelser:

-omkring have møbler der ikke var kommet frem. Det er de nu.

-ift. væggelus, som selvfølgelig skal behandles så snart det opdages.

- ift. vand der periodevis kommer fra lejligheden ovenover, det er på trods af undersøgelser ikke afklaret hvorfor. Der afventes nu, at det sker igen så det med det samme kan undersøges.

Påbud

-Kastrupvej 58, 2. th. Påbud om udskiftning af forkerte vinduer. De er fortsat ikke udskiftet.

-Elbagade 73 1.tv. Byggesagen. De berørte beboere har ikke fået udbedret skaderne endnu på trods af deadline 1. juni.

Næste skidt i byggesagen

Bestyrelsen har besluttet at få udbedret skaderne for skadevolders regning. Da tidsfristen ikke er overholdt.

Vedligehold af ejendommen.

Planlagt arbejde aflyst i år, men bliver foretaget i det nye år. Der vil i den nærmeste tid blive indhentet  nye tilbud.

Bestyrelses sammensætning

Bestyrelsen skifter formand fra Berit Norup til Helle Lintrup pr. 1. august 2019.

Kristian Højgaard Nielsen indtræder som bestyrelsesmedlem i stedet for suppleant.

Næste bestyrelsesmøde 27.08.19

This entry was posted in Bestyrelsesreferater. Bookmark the permalink.

Leave a Reply