Referat, bestyrelsesmøde mandag d. 6. februar 2017.

Generalforsamling – Tid og sted

Dette års generalforsamling bliver afholdt mandag d. 20. marts kl. 19.00. Generalforsamlingen finder sted i Filips Kirkes sognelokaler.

Continue reading

Posted in Bestyrelsesreferater | Leave a comment

Generalforsamling 2017

Årets generalforsamling bliver mandag d. 20. marts 2017. Generalforsamlingen vil blive afholdt i Filips Kirkes sognelokaler.

Continue reading

Posted in Generalforsamling 2017 | Leave a comment

Udskiftning af hoveddøre

Hvis man er interesseret i at få sin hoveddør skiftet, bedes man sende en mail til jacobsgaarden@hotmail.com senest mandag d. 23. januar 2017. Bestyrelsen vil herefter gå videre med at indhente tilbud mv. Sidste gang var udgiften pr. lejlighed ca. 20.000 kr., men jo flere der er med, jo billigere kan vi få det.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Bestyrelsesmøde mandag d. 5. december 2016

Sundbynet. Bestyrelsen har modtaget to tilmeldinger til Sundbynet i postkasser. Disse er indtastet på Sundbynets hjemmeside.

Continue reading

Posted in Bestyrelsesreferater | Leave a comment

Bestyrelsesmøde mandag d. 24. oktober 2016

Status på arbejde med Sundbynet. Arbejdet er nu tilendebragt og alle beboere der har fået trukket kabler til deres lejlighed skulle nu kunne anvende disse. Elbagade 75-77 blev forsinkede som følge af en afmærkningsfejl fra RF Installation, men det er nu rettet. Sundbynet har nu lagt sedler i alle beboeres postkasser, med hjælp til opsætning, tilmelding mv. Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Manglende varme i Elbagade 73-77

Varmepumpen, der forsyner radiatorerne i Elbagade 73, 75 og 77 har mandag d. 3. oktober opgivet ævred, hvorfor der desværre ikke er varme i disse bygninger fra 4. sal og nedefter. Michael-vicevært er på sagen, men det må forventes at der går et par dage, før en ny pumpe er leveret og installeret.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Ref. bestyrelsesmøde 29. aug. 2016

Varmeveksler: Michael-vicevært gør opmærksom på, at varmevekslerne bør skiftes næste år. De er efterhånden 30 år gamle, udtjente og ikke specielt økonomiske i drift.

Sundbynet: Aftalen om fibernet-tilslutning hos Sundbynet er underskrevet. Aftalen træder i kraft 1. januar 2017, men forbindelsen ventes klar i løbet af efteråret, hvor Sundbynet tilbyder pen prøveperiode. Continue reading

Posted in Bestyrelsesreferater | Leave a comment

Ny formand

Bestyrelsesmedlem Rasmus Hjorth Iversen (Elbagade 73, 3. th.) er konstitueret som ny formand for Ejerforeningen Jacobsgaarden 29. august 2016.

Brit Therkildsen har solgt sin lejlighed i foreningen og stopper derfor som formand. Suppleant Ingrid Pedersen indtræder i bestyrelsen, der endvidere består af Berit Norup, og med Kisser Knudsen som suppleant.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Ref.best.møde i Jacobsgården 27.juni 2016

Kabling: RF Installation, som skal trække kabler til fibernet i ejendommen, er i gang og næsten færdig med at trække ledninger i kælder og opgange. I august skal elektrikerne så ind i hver enkelt lejlighed to gange. Først for at montere og derefter for at teste, om det virker. Præcis information følger for, hvornår du skal være hjemme eller aflevere en nøgle, så håndværkerne kan komme ind i din lejlighed.

Kældervinduer: Årets store vedligeholdelsesprojekt er så småt i gang. Vi har indhentet tre tilbud på udskiftning af kældervinduer samt nye gitre – og besluttet at bede Spektrum Vinduer løse opgaven. Arbejdet vil foregå i løbet af sommeren og beløbe sig til cirka 320.000. Continue reading

Posted in Bestyrelsesreferater | Leave a comment

Ref. bestyrelsesmøde 13. april 2016

Haven. Vi har købt ny sandkasse, og mangler en frivillig havedame m/k til at hakke bedene, hvis nogle synes det er hyggeligt at bruge lidt fritid på. Kontakt bestyrelsen på jacobsgaarden@hotmail.com . Hækkeklipning, græsslåning og træbeskæring tager Michael og en gartner sig af.

Murerarbejde: Fuger og sålbænke er udbedret. Vi laver en ’opsamlingsrunde’, hvor du kan henvende dig itl Michael-vicevært, hvis noget er blevet overset ved dine vinduer og/eller altan. Opslag følger i opgangene. Continue reading

Posted in Bestyrelsesreferater | Leave a comment