Referat af bestyrelsesmøde d.09.04.19

Velkommen til den nye bestyrelse

Der vil komme navne på hjemmesiden med sammensætning af den nye bestyrelse

Påbud

Der er forsat ikke sket udskiftning af forkerte vinduer i Kastrupvej 58. Det er dog forsat et krav.

Byggesagen

Der er forsat ikke fundet en mindelig løsning på reparation af sætnings-skader. Ansvarshaveren vil nu modtage endnu et påbud om at få ud-bedret skaderne.

Der har været omdelt et brev om sagen fra skadevolderen hvori der står at bestyrelsen har ændret på vedtægterne. Det er naturligvis ikke rigtigt, da dette kun kan ske ved en generalforsamling. Yderligere kommentarer til dette skriv vil bestyrelsen ikke komme med da det er en personsag.

Nyt fra vicevært

Der har været en rotte i kælderen og problemet er nu løst.

I den forbindelse er det vigtigt at huske altid at orienter viceværten i sådanne tilfælde så han kan tage affære. Man skal ikke selv tilkalde skadedyrs firma eller kommunen. Ellers kan der i visse tilfælde komme uoverensstemmelser ift. betaling.

Næste bestyrelsesmøde er 04.06.19

This entry was posted in Bestyrelsesreferater. Bookmark the permalink.

Leave a Reply