Referat af bestyrelsesmøde d.19.02.19

Henvendelser fra beboere

Der har været henvendelse fra en beboer på 5., som fik vand ind fra loftet. Det viste sig at være et vandrør der var gået i stykker. Der er nu sat gang i reparationen.

Der er en beboer, der har spurgt til ekstra papcontainer. Det satte gang i at undersøge hvorfor vi endnu ikke havde fået den, vi havde søgt om allerede sidste år. Det viste sig så, at den var kommet, men, at den var blevet stillet ind ved naboejendommen. Den er nu kommet ind hos os.

Påbud

Der er fortsat ikke sket udbedring af påbud vedr. udskiftning af forkerte vinduer på Kastrupvej 58

Nyt fra vicevært

Der er set rotter i gården og nogle er gået i fælderne. Det er derfor vigtigt, at vi alle holder kælderdørene lukkede.

Byggesagen

Der er forsat ikke sket udbedring af de sætningsskader, der er kommet i forbindelse med en ombygning i Elbagade 73. Da den ansvarlige ikke vil påtage sig ansvaret, overgår sagen nu til retslig instans.

Generalforsamling

Bestyrelsen har gennemgået årsregnskab og budget til generalforsamlingen, som afholdes tirsdag 19.marts i Philips kirken kl. 19.00

Næste bestyrelsesmøde aftales der dato for efter generalforsamlingen

Med venlig hilsen

Berit Norup

Formand

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply