Referat af bestyrelsesmøde d.09.01.2018

Henvendelser fra beboere

En beboer har for en kortere periode fået sær tilladelse til at sætte sin barnevogn i sin opgang.

Der er problemer med at lyset i vaskekælderen ikke bliver slukket.

En har henvendt sig med, at der kommer røglugt fra nabolejligheden, og det kan der desværre ikke gøres andet ved end at prøve at tætne eventuelle sprækker.

Påbud

Der har været gennemgang af tidligere udsendte påbud og de er sendt ud igen, da der i nogle har været ejerskifte. Der vil fremadrettet blive hold bedre øje med, at vi alle følger de samme regler.

De udskiftede døre

Nogle beboere er gået sammen og har udskiftet døre. De er dog ikke alle udført lige godt, men bestyrelsen har valgt at acceptere dette. Det er dog vigtigt at de enkelte sørger for at afskallet maling og ridser i panelerne bliver malet. Farven skal være samme farve som døren. Kode NCS S0 502 Y Hvid. Bestyrelsen opfordre beboerne til at gå sammen om at få det gjort. Rasmus, som tidligere har været tovholder, vil tage kontakt til de enkelte.

Haven

Der er indgået en aftalt med et gardtner firma som vil beskære og passe haven 2 gange om året.

Faldstammer

Faldstammerne følges tæt og er på vedligeholdes planen. Det er sådan at den enkelte skal henvende sig til viceværten hvis der er mistanke om behov for udskiftning. Det vil herefter blive vurderet om det er nødvendigt. Der arbejdes på at få et samlet overblik over, hvilke der allerede er skiftet.

Generalforsamling

Denne falder 19.marts i Filips kirken, der vil komme materiale og indkaldelse. Vi ved allerede nu at der kommer en ledig plads i bestyrelsen, så tænk lidt over om du kunne have interesse i at deltage.

Nyt fra vicevært

Viceværten har kæmpet meget med det ekstra affald, der har været i juletiden. Der er åbenbart flere beboere der tror at alt kan komme i skakten og inklusiv flasker og andet glas. Det er vigtigt at vi alle tænker grundigt over hvad vi putter i og har forståelse for, at når vi har ekstra meget affald alle sammen sørger for selv af gå ned med noget af det og i høj grad sørger for affaldssortering. Hvis dette ikke bliver bedre, kan skaktløsningen ikke fortsætte. Der har været seriøse problemer med skakten i Elbagade 75.

Der har igen været problemer med beboeres ombygning, hvor det sviner ude på opgangen og hvor de enkelte håndværkere på trods af henstilling om  at rydde op efter sig ikke efterlever dette. Der er den enkelte beboers ansvar at sørger for at de øvrige beboere ikke generes af dette.

Næste bestyrelsesmøde 13.02.2018

This entry was posted in Bestyrelsesreferater. Bookmark the permalink.

Leave a Reply