Referat for bestyrelsesmøde d.07.11.17

Henvendelser fra beboere

Der har været henvedelser fra beboere vedrørende varme problemer, ønske om fibernet og forespørgsel om fuldmagt til søgning om tilladelse til ombygning.

Fibernet

Til dem som ikke fik aftalt installering  af stik i lejlighederne kan det oplyses at firmaet der har trukket kablerne hedder RF Installation. De kan kontaktes på rfinstallation.rf@gmail.com eller på telefon 41 16 00 29. Bestyrelsen aftalt i januar 2017 at beboere som ikke i første omgang er blevet tilsluttet, efterfølgende kunne blive koblet til for en fast pris på 1500 kr. Det er dog en udgift, som den enkelte beboer selv afholder, da der har været rig mulighed for at få individuelle aftaler om instaleringen da arbejdet stod på. Herefter er han velkommen til at melde sig til Sundbynet på deres hjemmeside.

Vedrørende varmeproblemer

Grundet vores sårbare varme anlæg, er det nu blevet besluttet at hvis man har problemer med varmen og har behov for at tilkalde VVS på egen hånd, skal bruge det af ejendommen tilknyttede firma som hedder

PEDERSEN VVS v/ Jan Pedersen Bredgade 63, 1260 København K Tlf.nr.: 39655542.

Grunden til dette er at vi har haft fimaer der på egen hånd har pillet ved indsillinger og ventiler, som de ikke har forstand på. Hvilket i flere tilfælde har forværret situationen.

Ejendommen har ansvaret for forsyningen af varme frem til lejligheden. Det vil sige, at hvis der er varme på det rør, der fører frem til radiatoren, ligger fejlen enten i radiatorventilen (den man regulerer varmen på) ellers er der luft i radiatoren (dette er meget sjældent, da varmen bliver fordelt til lejlighederne, fra loftet og ned mod kælderen og derved vil luftet søge mod udluftningsklokkerne øverst på loftet). Hvis man hører rislende vand i radiatoren, kan dette være luft, som man kan prøve at fjerne ved at åbne for udluftningsskruen, som sidder i modsatte ende af varmereguleringen. (Der sidder ikke altid udluftningsskruer i radiatoren og derved kan man ikke selv løse det problem). Den manglende varme kan også ligge i den ventil man åbner og lukker for varmen med. Denne ventil kan sætte sig fast i ventilhuset, når radiatoren står lukket hele sommeren. Dette kan i mange tilfælde løses ved man lader termostaten stå på 5 (fuld åben) hele sommeren, da ejendommen alligevel lukker for varmen fra  1 juni til og med 30 september. Dette gør at ventilen ikke sætter sig fast hen over sommeren. Det er IKKE tilrådelig selv at forsøge at få ventilen løs i ventilhuset, da dette kræver teknisk indsigt og kan fører til store mængder vand i lejligheden.

Der er følgende tekst på vores hjemmeside:

Vedligehold om ombygning:

Al renovering, vedligehold, ombygning, installation mv., der på nogen måde kan berøre foreningens fælles ejendele f.eks. varmesystem, vandrør osv. skal godkendes af vicevært og/eller bestyrelse inden arbejdet påbegyndes.

Vicevært opgaver:

Håndværkere: Koordinering og rekvirering af håndværkere til løbende drift og hjælp til håndværkerne for lukning af ventiler m.m.de ikke kan finde. Slukning af div. pumper så de ikke kører tør for vand og bliver ødelagt. Hjælp til opstart af varmeanlæg.

Varmeanlæg: løbende vedligehold, tjek, udluftning, påfyldning af vand, afkalkning og rensning af vores plade vekslere, rensning af filtre på fjernvarmenanlægget, justering af varmestyring, regulering af strengreguleringsventiler.

Duer og murbier

Der har været behandlet for murbier men er fundet yderligere på 4 sal i  Elbagade 77, men det er for sent at behandle nu så det bliver foretaget til foråret

Der er fortsat due gener som der også vil blive taget yderligere hånd om i det nye år.

Påbud

Der er fortsat gamle påbud ude til ejere i ejendommen, som endu ikke er udbedret, men bestyrelsen holder øje med situationen. Det drejer sig om udskiftning af vinduer af en forkert type vinduer, maglende sålbænk på udskiftede vinduer samt vinduer i en forkert farve. Bestyrelsen appelere til at undersøge de regler der er lavet på området inden man påbegynder den slags på egen hånd eller forespørge ved tvivl.

Der er følgende tekst på vores hjemmeside:

Vinduer

I Ejerforeningen Jacobsgaarden må lejlighedsejere gerne selv skifte vinduer på betingelse af, at vinduerne opfylder flg. krav, der er vedtaget for at ejendommens vinduer har et ensartet udtryk:

  1. 1. Mærket skal være combi-frame fra Idealcombi Farven skal være den eksisterende grønne farve (flaskegrøn, RAL 6007) til gården og ud mod Kastrupvej. Mod Elbagade skal de være hvide, undtagen i de lejligheder, hvor vinduerne i forvejen er grønne.
  2. 2. Det er valgfrit at sætte trækrude i altandøren
  3. 3. Der må ikke være trækrude i de almindelige vinduesfag
  4. 4. Der skal bruges elastisk silikonefuge da det holder længst

Udskiftning af døre

Der har været endnu en koordineret indsats af forskellige beboere med skift til nye døre. Der har i processen været klippet i ledning til samtale anlægget i en enklet opgang, samt ridser og afskrabet maling  flere steder. Viseværten har noteret sig at der er flere skævheder. Firmaet har accepteret at lave en gennemgang med viceværten og betale for reperation af anlægget. De enkelte kunder skal dog løse eventuelle mangler, skævhender og efterfølgende reperationer af karme og ridser med firmaet eller selv stå for udbedring, men viseværten forsøger at være behjælpelig med en fælles gennemgang.

Der er følgende tekst på vores hjemmeside:

Døre

Ønsker du at skifte lejlighedsdør, er det muligt for egen regning. Flg. specifikationer skal være opfyldt for at leve op til både foreningens ønsker om udseende og brandmyndighedskrav:

Døren skal være af mærket ‘Sweedoor, parti BD30 og db35′ og farvekoden på døre og karme hedder NCS S0502Y Hvid.

Gennemgang af vedligeholdelses plan

Der har været talt videre om prioritering af vedligeholdesplan til præsentation på generalforsamlingen.

Nyt fra vicevært

Viceværten har bestilt nye udendørs riste til alle opgange. Han har sørget for udskiftning af varmevekslere og haft fokus på rottebekæmpelse.

Næste bestyrelsesmøde er 09.01.18

This entry was posted in Bestyrelsesreferater. Bookmark the permalink.

Leave a Reply