Referat bestyrelsesmøde E/F Jacobsgaarden d.22.05.17

Der har ved bestyrelsesmødet været talt om følgende:

Vedligeholdelses-plan

Vedligeholdelses planen er under udarbejdelse, meningen er at firmaet deltager ved næstkommende bestyrelsesmøde.

Vaskekælder

Der er kommet henvendelse fra en beboer med ønske om online booking og betaling uden brug af kontanter. Det er en omkostelig affære og ligger ikke lige for at investere i. Viceværten har dog tilbudt at man kan komme og veksle penge hos ham, da det er ham der tømmer automaterne. Der vil blive iværksat en afmontering af de cylindre der ikke har været brugt siden januar, således at de ikke spærre for andres vaskeønsker. Der appellerestil at man flytter sin cylinder hvis man ikke ønsker at booke tid. Har man brug for en cylinder kontaktes viceværten. Der har været mulighed for at købe nogle brugte tørre tumblere men det er besluttet ikke at købe yderligere, da vores tørre faciliteter fungerer godt som de er.

Renovation af badeværelse

En beboer har fået tilladelse til at ombygge badeværelse. Denne tager kontakt til de berørte naboer.

Rengøring

Det er besluttet at stramme op om rengøring og trappe vask. Der vil snarest komme en hovedrengøring af opgangene samt nye standarter for den ugentlige og månedlige rengøring. Kvaliteten vil blive kontrolleret løbende. Der er lige blevet pudset vinduer og fremadrettet vil der også blive pudset på 5.sal

Container

Det er blevet besluttet at booke containere på 2 faste weekender i løbet af året så det bedre kan planlægges hos den enkelte. Forår i  april uge 17 og  sensommer september uge 36

Opgangen

Opgangen er et fælles areal hvor der af brandsikkerheds hensyn ikke må stilles private ejendele. Så der henstilles til at de fjernes omgående.

Næste bestyrelsesmøde 10.07.17

Med venlig hilsen bestyrelsen

This entry was posted in Bestyrelsesreferater. Bookmark the permalink.

Leave a Reply