Referat af best.møde 19. maj 2014

Vaskekælderen: Bent og Michael-vicevært kontakter det ene af de tre VVS-firmaer, som vi har fået tilbud fra. Opgaven gennemgås en gang til og iværksættes derefter. Der varsles i god tid, inden vaskekælderen lukkes, sandsynligvis en uge eller to, mens arbejdet pågår. I øvrigt – den brugte tørretumbler, vi havde kig på, er solgt, men Michael-vicevært har måske mulighed for at finde nogle andre. Vi ser på det, når vaskerummet er renoveret.
Affaldssortering: Bent ringer til Kbh. Kommunes Affaldssortering. Pt. får vi afhentet pap og papir hver anden uge, og det rækker ikke. Status kælderoprydning: Ingrid kontakter de fem tilbageværende beboere, der ikke har givet sig til kende ifht. registrering af kælderrum. Derudover er der seks rum, hvor brugeren ikke er registreret.Der er sat hængelås på, med varsel om rydning, og de får nu en ny frist på 4 uger, derefter ryddes kælderrummene.
Ledningsrod i kælderen: Der hænger en mængde ledninger, hvoraf vi ikke kan se, hvilke, der er i brug. Michael-vicevært vurderer, at det er spild af penge at forsøge at rydde op i dem, før vi tager den helt store elrenovering, hvor foreningen får nye eltavler. Vi vil dog gerne have dem til at se lidt mere ordentlig ud, have skifte defekte fatninger i et par lamper mv., så vi beder Michael-vicevært ringe til en elektriker, få et tilbud på opgaven, som vi forventer, vil koste en til to dages arbejdstid.
Forespørgsel på ændring af navneskilt og postkasse: Er sendt videre til Michael-vicevært, der tager sig af den daglige drift, herunder navneskilte.
Markise: Beboer på 5.-sal har spurgt til foreningens regler for markise: Der er ingen, men vi opfordrer til at holde en eventuel markise i samme farver, som foreningens øvrige farver, altså mørkegrøn (RAL 6007). Vær opmærksom på, om muren kan holde til en markise – spørg eventuel en bygningskonstruktør, og vær opmærksom på, at opsætningen og eventuelle følgeskader er fuldstændig på eget ansvar.
Beboer tilbyder foreningen en stor Webergrill til fri afbenyttelse i gården, indtil den er slidt op: Tak for det, men vi vurderer, at det vil blive til for mange ærgerlige episoder med manglende rengøring, så vi takker mange gange for tilbuddet, men fortsætter med ordningen, hvor folk selv kan tage deres egen lille grill med ned i haven, hvis de vil grille.
Cykeloprydning: Generalforsamlingen opfordrede til cykeloprydning. Michael-vicevært sætter strips på, og en seddel med et varsel, så cyklens rette ejer kan nå at reagere, inden den bliver afleveret til hittegods.
Ombygning: Bilag fremsendt til ombygning af stuelejlighed på Elbagade 73, st. mf., hvor etagedækket mellem kælder og stuen hæves, så det er i gadeniveau og flugter med ejendommens øvrige lejligheder. Projektet går gennem kommunens tekniske afdeling, så foreningen kan være sikker på, at alle standarder overholdes.
Storskrald: Michael-vicevært bestiller container til storskrald, og han hænger sedler op i opgangene, når vi har en dato for, hvornår vi kan få en.
Gårdhaven: Alle skal have mulighed for at bruge haven og møblerne, så vis hensyn og del plads og havemøbler.
Havepasning: Dorthe passer haven, og har købt blomster til krukkerne for ca. 1000 kr. Hun vil derudover gerne købe et sæt møbler mere – det er vi enige i, at der er behov for. Bent undersøger, om vi stadig kan få samme type møbler i Bauhaus, som de nuværende er fra og koordinerer med Dorthe.
Rørskade: Lejlighed på Kastrupvej 60, 1. mf. konstateret rørskade ifbm. udbedring af badeværelse. Skaden er anmeldt til forsikringsselskabet, og Michael-vicevært har været med inde over delen, som vedrører ejerforeningens vedligeholdelsespligt.
Nøglebokse: Nøglebokse uden ejer er uden foreningens vidende og tilladelse opsat i tre opgange. Michael-vicevært opsætter sedler med varsel om, at de skal tages ned med fire ugers varsel, ellers gør vi. Opgangene er fælles areal, og således ikke til private nøglebokse.
Privat terrasse: Beboer forespurgt på muligheden for at købe et hjørne af gården for at lave en terrasse og udgang fra sin stuelejlighed. Bestyrelsen har orienteret om, at bestyrelsen ikke har myndighed til at frasælge noget af ejendommen, og sendt beboer videre til vores rådgiver i DEAS, som kan forklarede juridiske teknikaliteter, hvis et sådan ønske skal blive til et konkret generalforsamlingsforslag.
Eventuelt: Næste møde planlagt til mandag 7. juli 17.30 Til stede: Ingrid Pedersen, Berit Norup, Bent Jensen og Brit Therkildsen.
Afbud: Michael Refsing

This entry was posted in Bestyrelsesreferater. Bookmark the permalink.

Leave a Reply