Category Archives: Bestyrelsesreferater

Referat af bestyrelsesmøde d.11.09.18

Henvendelser fra beboere Der har været bekæmpet duer igen i år samt murbier. Der har været henvendelser med problemer med duereder på naboernes altaner. Det er vigtigt at vi hver især holder øje med at vi ikke har reder på … Continue reading

Posted in Bestyrelsesreferater | Leave a comment

Referat af bestyrelsesmøde d.25.06.18

Henvendelser fra beboere Der har været en forfløjen parasol. Det er vigtigt, at vi alle sørger for at have disse og andre lette genstande snøret fast da den stærke vind i gården kan kaste ting ud fra altan og terrasse … Continue reading

Posted in Bestyrelsesreferater | Leave a comment

Referat bestyrelsesmøde d.24.04.18

Henvendelser fra beboere Duerne er igen begyndt at yngle og bestyrelsen tager igen i år affære for at afhjælpe problemet. Der appelleres til at der ikke fodres fugle på altanerne. Påbud Der er fortsat en beboer med påbud vedrørende montering … Continue reading

Posted in Bestyrelsesreferater | Leave a comment

Referat af bestyrelsesmøde d.13.02.18

Faldstammer Da det er besluttet via vedligeholdelsesplanen at få mere fokus på den løbende partielle faldstamme udskiftning har bestyrelsen besluttet at udarbejde en spørge undersøgelse så der kan komme et klart billede af, hvilke der er blevet udskiftet. Dette vi … Continue reading

Posted in Bestyrelsesreferater | Leave a comment

Referat af bestyrelsesmøde d.09.01.2018

Henvendelser fra beboere En beboer har for en kortere periode fået sær tilladelse til at sætte sin barnevogn i sin opgang. Der er problemer med at lyset i vaskekælderen ikke bliver slukket. En har henvendt sig med, at der kommer … Continue reading

Posted in Bestyrelsesreferater | Leave a comment

Referat for bestyrelsesmøde d.07.11.17

Henvendelser fra beboere Der har været henvedelser fra beboere vedrørende varme problemer, ønske om fibernet og forespørgsel om fuldmagt til søgning om tilladelse til ombygning. Fibernet Til dem som ikke fik aftalt installering  af stik i lejlighederne kan det oplyses … Continue reading

Posted in Bestyrelsesreferater | Leave a comment

Referat fra bestyrelsesmøde d.11.09.17

Henvendelser fra beboere Der har været henvendelse omkring murebier ved en altan på 4. sal mod gården, der har været flere forsøg på at komme i kontakt med beboeren, dette er endnu ikke lykkedes. Gennemgang af påbud Der har tidligere … Continue reading

Posted in Bestyrelsesreferater | Leave a comment

Referat bestyrelsesmøde 10.07.17

Vedligeholdelses plan Der har været gennemgang af den udarbejdede vedligeholdesplan ved Kasper Cronberg fra Bang og Beenfeldt. Bestyrelsen sætter yderligere undersøgelser igang i forhold til gennemgang af vores elinstalationer således der kan udarbejdes en disposition i forhold til de anbefalinger, … Continue reading

Posted in Bestyrelsesreferater | Leave a comment

Referat bestyrelsesmøde E/F Jacobsgaarden d.22.05.17

Der har ved bestyrelsesmødet været talt om følgende: Vedligeholdelses-plan Vedligeholdelses planen er under udarbejdelse, meningen er at firmaet deltager ved næstkommende bestyrelsesmøde. Vaskekælder Der er kommet henvendelse fra en beboer med ønske om online booking og betaling uden brug af … Continue reading

Posted in Bestyrelsesreferater | Leave a comment

Referat af bestyrelsesmøde 05.04.2017 E/F jacobsgården

Generalforsamlingen Generalforsamlingen er veloverstået og referatet af dette er sendt ud. Der er sammesat en ny bestyrelse som har haft deres første møde. Til kort orientering kan det nævnes at der atter en gang blev hold fast i at E/F … Continue reading

Posted in Bestyrelsesreferater | Leave a comment