Category Archives: Bestyrelsesreferater

Referat af bestyrelsesmøde d.04.06.19

Henvendelser fra beboere Der har været følgende henvendelser: -omkring have møbler der ikke var kommet frem. Det er de nu. -ift. væggelus, som selvfølgelig skal behandles så snart det opdages. – ift. vand der periodevis kommer fra lejligheden ovenover, det … Continue reading

Posted in Bestyrelsesreferater | Leave a comment

Referat af bestyrelsesmøde d.09.04.19

Velkommen til den nye bestyrelse Der vil komme navne på hjemmesiden med sammensætning af den nye bestyrelse Påbud Der er forsat ikke sket udskiftning af forkerte vinduer i Kastrupvej 58. Det er dog forsat et krav. Byggesagen Der er forsat … Continue reading

Posted in Bestyrelsesreferater | Leave a comment

Referat af bestyrelsesmøde d.29.01.19

Henvendelser fra beboere -Der har været flere henvendelser om rygning i opgangene. Det er naturligvis forbudt. Der er nu kommet en lille reminder op i opgangene. -Der har været rette henvendelse fra en beboer i Maltagade 13, der har oplevet … Continue reading

Posted in Bestyrelsesreferater | Leave a comment

Referat af bestyrelsesmøde d.11.12.18

Henvendelser fra beboere Der har været en henvendelse vedrørende problemer med 5.sal terrasserne. Dette er der set nærmere på, og det vil blive undersøgt nærmere i det nye år, hvor vejret er bedre for evt. udbedring. Der har været henvendelse … Continue reading

Posted in Bestyrelsesreferater | Leave a comment

Referat af bestyrelsesmøde d.29.10.18

Påbud Der er forsat ikke ud bedret påbud vedr. udskiftning af forkerte vinduer på Kastrupvej 58. Der er forsat problemer med møblement og mange sko foran dørene på 5.sal, hvilket ikke er tilladt. Det er til gene når der skal … Continue reading

Posted in Bestyrelsesreferater | Leave a comment

Referat af bestyrelsesmøde d.11.09.18

Henvendelser fra beboere Der har været bekæmpet duer igen i år samt murbier. Der har været henvendelser med problemer med duereder på naboernes altaner. Det er vigtigt at vi hver især holder øje med at vi ikke har reder på … Continue reading

Posted in Bestyrelsesreferater | Leave a comment

Referat af bestyrelsesmøde d.25.06.18

Henvendelser fra beboere Der har været en forfløjen parasol. Det er vigtigt, at vi alle sørger for at have disse og andre lette genstande snøret fast da den stærke vind i gården kan kaste ting ud fra altan og terrasse … Continue reading

Posted in Bestyrelsesreferater | Leave a comment

Referat bestyrelsesmøde d.24.04.18

Henvendelser fra beboere Duerne er igen begyndt at yngle og bestyrelsen tager igen i år affære for at afhjælpe problemet. Der appelleres til at der ikke fodres fugle på altanerne. Påbud Der er fortsat en beboer med påbud vedrørende montering … Continue reading

Posted in Bestyrelsesreferater | Leave a comment

Referat af bestyrelsesmøde d.13.02.18

Faldstammer Da det er besluttet via vedligeholdelsesplanen at få mere fokus på den løbende partielle faldstamme udskiftning har bestyrelsen besluttet at udarbejde en spørge undersøgelse så der kan komme et klart billede af, hvilke der er blevet udskiftet. Dette vi … Continue reading

Posted in Bestyrelsesreferater | Leave a comment

Referat af bestyrelsesmøde d.09.01.2018

Henvendelser fra beboere En beboer har for en kortere periode fået sær tilladelse til at sætte sin barnevogn i sin opgang. Der er problemer med at lyset i vaskekælderen ikke bliver slukket. En har henvendt sig med, at der kommer … Continue reading

Posted in Bestyrelsesreferater | Leave a comment