Procedure for ombygning og istandsættelser

Status juli 2018

For at sikre det gode og respektfulde naboskab er der følgende procedure, når man bygger om.

Enterprise forsikring

Ved større og tilladelseskrævende ombygninger er det er et krav fra ejerforeningens side, at ombygger etablerer en enterpriseforsikring. Ejerforeningens forsikring giver gerne bud på en sådan, da de i forvejen ved hvilke elementer, der er dækket og det kan derfor være en god løsning.

Ejerforeningen har tegnet ejendomsforsikring hos Gjensidige gennem forsikringsmæglerselskabet Assurancepartner ved police nr. 6708030

Bygningssagkyndig

Hvis der opstår problemer vedrørende ombygningen, kan ejerforeningen påkalde sig ret til at udpege en bygningssagkyndig, så en uvildig kan undersøge sagen. Dette sker på ombyggerens regning.

Autoriserede håndværkere

Af lovmæssige og sikkerhedsmæssige årsager skal ombygninger udarbejdes af autoriserede håndværkere, hvor dette er påkrævet og ejerforeningen har ret til at se dokumentation for arbejdes udførelse, samt faktura for dette i tilfælde af, at der opstår tvivl om kvaliteten af arbejdet eller der opstår problemer.

Projekt periode

Af hensyn til naboerne er det vigtig, at ombygger orienterer bestyrelsen og de nærmeste naboer om den forventede ombygningsperiode og om der kan forventes specielle støjgener.

Dette kan gøres med en seddel til viceværten eller mail til bestyrelsen, hvor ombygningen er beskrevet, samt navn, adresse og telefonnummer så ombygger let kan kontaktes ved opståede problemer.

Herudover med samt opslag i opgangen.

Oprydning og rengøring

Byggepladsen stopper i egen lejlighed og ikke uden for. Det er derfor ombyggerens ansvar, at opgangen løbende bliver ryddet og rengjort også selv om ombygger i perioden ikke selv bor i lejligheden. Afklar derfor dette med håndværkerne.

Hvis henstillinger om dette ikke bliver fulgt, vil ejerforeningen etablere rengøring og trappevask for ombyggerens regning.

Det er ikke tilladt at bruge den fælles affaldssortering til brug for byggeaffald. Der henvises i øvrig til husregler.

Leave a Reply