Referat af bestyrelsesmødet den 10. juni 2020

Henvendelser fra beboere:

1)      Flere beboere har haft problemer med duer. Vi har haft et 5-ugers forløb i april og maj, hvor der er blevet indfanget duer. Vi håber det har fjernet de fleste gener fra duer – men er det ikke tilfældet, må I meget gerne give bestyrelsen besked (vi kan desværre ikke udrydde alle duer i Jacobsgaarden;-)).

2)     En beboer på Kastrupvej 60 har registreret mange spyfluer i sin lejlighed, og lugtgener i både lejlighed og opgang. Hvis der er andre som oplever samme gener, må I meget gerne give bestyrelsen besked.

3)     Der har været en skade på nederste del af faldstammen i Elbagade 75. Skaden er udbedret.

4)    Der har været både støjgener og manglende rengøring ifm. ombygningsarbejde på Kastrupvej 56. Husk at ejendomsforeningens vedtægter skal følges når der renoveres. Vedtægterne findes på jacobsgaarden.dk.

5)     Beboer på Kastrupvej 56 har fået ødelagt låsen på døren til lejligheden. Vær opmærksom på, altid at lukke døren til opgangen, så der ikke er fri adgang fra gaden!

Påbud:

Kastrupvej 58, 2. th.: Påbud om udskiftning af forkerte vinduer. De er fortsat ikke udskiftet.

Vedr. generalforsamling:

Vi kan stadig ikke afholde generalforsamling grundet Corona-restriktioner. DEAS melder ud, når det igen er muligt.

Næste bestyrelsesmøde: 19. august 2020.

This entry was posted in Bestyrelsesreferater. Bookmark the permalink.

Comments are closed.