Referat af bestyrelsesmøde 10. december 2019

Påbud:

1) Kastrupvej 58, 2. th.: Påbud om udskiftning af forkerte vinduer. Der er stadig ikke udskiftet.

2) Elbagade 73, 1. tv: Byggesagen. Påbud om betaling af udbedring af skader forårsaget af byggeprojekt.

Nyt fra viceværten:

Vedr. affaldsskaktene:

A) En STOR appel til at I bruger SMÅ affaldsposer og sørger for at lukke dem helt til.

B) KUN husholdningsaffald i affaldsskaktene.

C) INGEN pap i affaldsskaktene.

Hvis I har spørgsmål vedr. hvor og hvordan i skal skille jer af med affald, så er I velkomne til at hente råd hos både bestyrelsen og viceværten.

Vedr. gadedørene:

Vi oplever en gang i mellem at låsene i gadedørene “sætter sig fast”. Giv viceværten besked med det samme, så sørger han for at de bliver repareret.

Næste bestyrelsesmøde: 27. januar 2020.

This entry was posted in Bestyrelsesreferater. Bookmark the permalink.

Leave a Reply