Referat fra bestyrelsesmøde d.11.09.17

Henvendelser fra beboere

Der har været henvendelse omkring murebier ved en altan på 4. sal mod gården, der har været flere forsøg på at komme i kontakt med beboeren, dette er endnu ikke lykkedes.

Gennemgang af påbud

Der har tidligere været udarbejdet påbud på flere sager som endnu ikke er kommet på plads. Bestyrelsen vil over den næste tid holde fokus og samle op på disse.

Skralde sortering

Der vil over den næste tid komme mere fokus på vores affalds sortering. da der vil komme flere containere er det besluttet at etablere en nyt skur/ overdække til disse containere. Der appelleres til at vi alle bakker op om en bedre affaldssortering og brug af bio container.

Vedligeholdelses plan

Vedligeholdelses planen er gennemgået yderligere og prioriteringen vil blive:

1. fortsættelse af vedligehold af det ydre murværk ved sætningsskader, resterende sålbænke,fuger rundt om vinduer samt tagrender hvor det har vist sig at der er ekstra tryk.

Det er vigtigt at alle beboere over den næste tid kigger en ekstra gang på ydervægge og altaner ved egen bolig og meddeler evt. skader til viceværten så det kan vurderes om det er noget der skal tages med i denne runde.

2. kloak, faldstammer og stig strenge. der vil blive kigger på tidligere budgetter for dette og blive fremlagt noget på næste general forsamling.

Haven

Der er etableret aftale med en gartner der fast vil komme og trimme vores have 2 gange årligt forår og efterår. Den øvrige pasning vil viceværten tage sig af. Er der nogen der har lyst til at deltage i pasningen vil bestyrelsen gerne høre om det.

Næste bestyrelsesmøde er tirsdag d. 7. november 2017

This entry was posted in Bestyrelsesreferater. Bookmark the permalink.

Leave a Reply