Monthly Archives: November 2021

Referat fra bestyrelsesmødet den 26. oktober 2021

1) Vedr. sætningsrevne i gavlmuren: Vi opstarter indhentning af tilbud, og igangsætter fugningen når vi har fundet et firma til at udføre opgaven. 2) Oprydning i kælder og cykelparkering: Vi vil gerne have tømt kælderen for det der står i … Continue reading

Posted in Bestyrelsesreferater | Leave a comment