Monthly Archives: February 2019

Referat af bestyrelsesmøde d.19.02.19

Henvendelser fra beboere Der har været henvendelse fra en beboer på 5., som fik vand ind fra loftet. Det viste sig at være et vandrør der var gået i stykker. Der er nu sat gang i reparationen. Der er en … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Referat af bestyrelsesmøde d.29.01.19

Henvendelser fra beboere -Der har været flere henvendelser om rygning i opgangene. Det er naturligvis forbudt. Der er nu kommet en lille reminder op i opgangene. -Der har været rette henvendelse fra en beboer i Maltagade 13, der har oplevet … Continue reading

Posted in Bestyrelsesreferater | Leave a comment