Monthly Archives: February 2015

Ref. best.møde 12. januar 2015

Generalforsamling: Årets ordinære generalforsamling bliver 10. marts kl. 19 i Malta Lokalerne. Formel indkaldelse følger – og der er i øvrigt brug for nye medlemmer i bestyrelsen, så mød endelig op og lad dig vælge! Opdaterede vedtægter: Bestyrelsen har sammen … Continue reading

Posted in Bestyrelsesreferater | Leave a comment