Monthly Archives: July 2013

Michael-viceværts nye mail er: MTT22112320@Gmail.com

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Referat af best.møde 24. juni 2013

 Faldstammer: Er repareret i Kastrupvej 60. Uenighed om efterfølgende maling, da beboer mente, foreningen skulle betale for maling af hele badeværelset, men foreningen betaler kun for maling af de tre vægge, som der har været berøring med ifbm. renoveringen.  Fremlejekontrakter … Continue reading

Posted in Bestyrelsesreferater | Leave a comment