Author Archives: jg_admin

Referat fra bestyrelsesmøde d. 27. april

Dagsorden: 1 – Debriefing på generalforsamling—herunder, Bestyrelsen vil som et nyt tiltag begynde at lægge referat fra bestyrelsesmøder ud på facebook for at gøre det lettere tilgængeligt for dem, der er med i facebookgruppen. Referater vil naturligvis stadig blive ophængt … Continue reading

Posted in Bestyrelsesreferater | Leave a comment

Generalforsamling 5. april 2022

Her er referat af generalforsamling, afholdt den 5. april 2022. Yderligere vedlægges bestyrelsens beretning. Link: referat-generalforsamling

Posted in Generalforsamlinger | Leave a comment

Referat fra bestyrelsesmødet den 15. marts

Affaldsskaktene: Vi har nu fået afklaret at vores affaldsskakte skal lukkes. Det gælder både dem der er i lejlighederne samt dem der i opgangene. Godkendelse af økonomien til dette er på agendaen til vores generalforsamling den 5. april. Vand i … Continue reading

Posted in Bestyrelsesreferater | Leave a comment

Referat fra bestyrelsesmøde den 2. februar 2022

1) Vedr. sætningsrevne i gavlmuren: Der er nu indhentet tilbud på reparation af sætningsrevne. Den vil blive repareret lige så snart vejret tillader det. 2) Vedr. lågen ind til den store affaldscontainer: Lågen vil blive udskiftet til en mere stabil … Continue reading

Posted in Bestyrelsesreferater | Leave a comment

Referat fra bestyrelsesmøde den 8. december 2021

Referat fra bestyrelsesmøde den 8. december 2021 1) Affaldsskaktene: Muligvis følger vi ikke de gældende regler/lovgivning vedr. affaldsskakte. Derfor har vi bedt DEAS om at hjælpe, både med afklaring og en eventuel lukning af vores affaldsskakte. Bestyrelsen informerer lige så … Continue reading

Posted in Bestyrelsesreferater | Leave a comment

Referat fra bestyrelsesmødet den 26. oktober 2021

1) Vedr. sætningsrevne i gavlmuren: Vi opstarter indhentning af tilbud, og igangsætter fugningen når vi har fundet et firma til at udføre opgaven. 2) Oprydning i kælder og cykelparkering: Vi vil gerne have tømt kælderen for det der står i … Continue reading

Posted in Bestyrelsesreferater | Leave a comment

Referat fra bestyrelsesmødet den 24. august 2021

1) Bestyrelsen: På generalforsamlingen fik vi valgt nye medlemmer og bestyrelsen er nu fuldt bemandet – stort velkommen til Marianne og Emil. Helle Lintrup – forkvinde. Kristian H. Nielsen – medlem. Marianne D. Grunnet – medlem. Ingrid Pedersen – suppleant. … Continue reading

Posted in Bestyrelsesreferater | Leave a comment

Referat af bestyrelsesmøde den 26. maj 2021

Generalforsamling: Nu satser vi på, at vi endelig kan holde vores generalforsamling. Det bliver torsdag den 24. juni kl. 19:00 på café Vivaldi, Amagerbrogade 92. Der kommer indkaldelse fra DEAS som der plejer. VIGTIGT: Vi mangler medlemmer i bestyrelsen, så … Continue reading

Posted in Bestyrelsesreferater | Leave a comment

Referat af bestyrelsesmødet den 9. marts 2021

Henvendelser fra beboere: 1)      OBS! Der er opdaget manglende lukkeventiler under køkkenvasken i 2 af 5. sals lejlighederne. Det betyder at det ikke er muligt at lukke for vandet i tilfælde af skader eller vvs-arbejde! Det er lovmæssigt påkrævet at … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Referat af bestyrelsesmødet den 14. oktober 2020

Henvendelser fra beboere: 1)      Vi har haft et hvepsebo ved Kastrupvej 60, 5. sal, så vær opmærksom hvis I registrerer hvepse omkring ejendommen og kontakt viceværten hvis I mener der er flere hvepsebo. 2)      Der er brug for ekstra rengøring … Continue reading

Posted in Bestyrelsesreferater | Leave a comment