Author Archives: jg_admin

Referat fra bestyrelsesmødet den 26. oktober 2021

1) Vedr. sætningsrevne i gavlmuren: Vi opstarter indhentning af tilbud, og igangsætter fugningen når vi har fundet et firma til at udføre opgaven. 2) Oprydning i kælder og cykelparkering: Vi vil gerne have tømt kælderen for det der står i … Continue reading

Posted in Bestyrelsesreferater | Leave a comment

Referat fra bestyrelsesmødet den 24. august 2021

1) Bestyrelsen: På generalforsamlingen fik vi valgt nye medlemmer og bestyrelsen er nu fuldt bemandet – stort velkommen til Marianne og Emil. Helle Lintrup – forkvinde. Kristian H. Nielsen – medlem. Marianne D. Grunnet – medlem. Ingrid Pedersen – suppleant. … Continue reading

Posted in Bestyrelsesreferater | Leave a comment

Referat af bestyrelsesmøde den 26. maj 2021

Generalforsamling: Nu satser vi på, at vi endelig kan holde vores generalforsamling. Det bliver torsdag den 24. juni kl. 19:00 på café Vivaldi, Amagerbrogade 92. Der kommer indkaldelse fra DEAS som der plejer. VIGTIGT: Vi mangler medlemmer i bestyrelsen, så … Continue reading

Posted in Bestyrelsesreferater | Leave a comment

Referat af bestyrelsesmødet den 9. marts 2021

Henvendelser fra beboere: 1)      OBS! Der er opdaget manglende lukkeventiler under køkkenvasken i 2 af 5. sals lejlighederne. Det betyder at det ikke er muligt at lukke for vandet i tilfælde af skader eller vvs-arbejde! Det er lovmæssigt påkrævet at … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Referat af bestyrelsesmødet den 14. oktober 2020

Henvendelser fra beboere: 1)      Vi har haft et hvepsebo ved Kastrupvej 60, 5. sal, så vær opmærksom hvis I registrerer hvepse omkring ejendommen og kontakt viceværten hvis I mener der er flere hvepsebo. 2)      Der er brug for ekstra rengøring … Continue reading

Posted in Bestyrelsesreferater | Leave a comment

Referat af bestyrelsesmødet den 19. august 2020

Henvendelser fra beboere: 1)    Elbagade 75: Beboer får smidt cigaret skodder på altanen og i altankassen – det har forårsaget ild i altankassen og udgør en brandrisiko i ejendommen! Det er selvfølgelig ikke tilladt at smide hverken cigaretskod eller andre … Continue reading

Posted in Bestyrelsesreferater | Leave a comment

Referat af bestyrelsesmødet den 10. juni 2020

Henvendelser fra beboere: 1)      Flere beboere har haft problemer med duer. Vi har haft et 5-ugers forløb i april og maj, hvor der er blevet indfanget duer. Vi håber det har fjernet de fleste gener fra duer – men er … Continue reading

Posted in Bestyrelsesreferater | Leave a comment

Referat af bestyrelsesmødet den 04. marts 2020

Henvendelser fra beboere: 1) Forslag om at vi i ejendommen installerer et system, der kan fjerne en del af kalkgenerne fra vores vand. Forslaget er godkendt og bestyrelsen arbejder videre med at undersøge muligheder og priser. 2) Ansøgning om tilladelse … Continue reading

Posted in Bestyrelsesreferater | Leave a comment

Referat af bestyrelsesmøde 27. januar 2020

Henvendelser fra beboere 1) Reparation af rådne planker på 5. sals altaner: De repareres primo marts. 2) Sundbynet: Den sidste opkrævning kommer i marts 2020. Påbud 1) Kastrupvej 58, 2. th.: Påbud om udskiftning af forkerte vinduer. De er fortsat … Continue reading

Posted in Bestyrelsesreferater | Leave a comment

Referat af bestyrelsesmøde 10. december 2019

Påbud: 1) Kastrupvej 58, 2. th.: Påbud om udskiftning af forkerte vinduer. Der er stadig ikke udskiftet. 2) Elbagade 73, 1. tv: Byggesagen. Påbud om betaling af udbedring af skader forårsaget af byggeprojekt. Nyt fra viceværten: Vedr. affaldsskaktene: A) En STOR … Continue reading

Posted in Bestyrelsesreferater | Leave a comment