Referat af bestyrelsesmøde d.29.01.19

Henvendelser fra beboere

-Der har været flere henvendelser om rygning i opgangene. Det er naturligvis forbudt. Der er nu kommet en lille reminder op i opgangene.

-Der har været rette henvendelse fra en beboer i Maltagade 13, der har oplevet at blive chikaneret med laserlys d. 30.december. De mener at det kom fra en lejlighed øverst i Elbagade 71. Det er naturligvis heller ikke acceptabelt.

-Der har været flere henvendelse ift. vores affaldssortering. Skral og pap skal naturligvis håndteres på en måde så der kan være mest muligt i containeren og at denne kan lukke.

- Der kommer henvendelser til bestyrelsen om nøgler, vaskekælder, varme problemer og lignende. Disse kan med fordel rettes direkte til viceværten, da det er ham der står for disse ting.

I forhold til regninger og opgørelser og den slags er det vores administrator DEAS der håndtere dette.

Påbud

Der er fortsat ikke foretaget den påbudte udskiftning af de forkerte vinduer på Kastrupvej 58. men det er et krav der fastholdes.

Nyt fra visevært

-Der har desværre været indbrud i vores viceværts skur. Det er grundet det nye skur ikke længere så synligt, så der har nok været arbejdsro. Der vil blive sat en alarm op.

- der er problemer med opgangsdøren på Kastrupvej 58 nå vinden gør dørpumpen kold på en bestemt måde. Det er ikke noget vi umiddelbart kan gøre noget ved så der appelleres til at beboerne sikre sig at døren lukker, med et lille skub.

Ombygningssag

Der er desværre fortsat ikke en løsning på en ombygningssag i Elbagade 73. Bestyrelsen arbejder fortsat på at finde en fornuftig løsning. Men det tager med de forskellige tiltag og implicerede tid.

Bestyrelsen håber at der snart kommer en løsning så alle parter kan lægge det bag sig.

Generalforsamling 19.marts

Der har været talt om den kommende generalforsamling.

Sæt allerede nu kryds i kalenderen og overvej om du har mod på at komme med i bestyrelsen.

Dato for nyt bestyrelsesmøde 19.02.19

This entry was posted in Bestyrelsesreferater. Bookmark the permalink.

Leave a Reply