Referat af bestyrelsesmøde d.11.12.18

Henvendelser fra beboere

  • Der har været en henvendelse vedrørende problemer med 5.sal terrasserne. Dette er der set nærmere på, og det vil blive undersøgt nærmere i det nye år, hvor vejret er bedre for evt. udbedring.
  • Der har været henvendelse vedrørende nogen der gentagende gange åbner vinduer i opgangen Kastrupvej 62. Derfor oplever flere, at opgangen er for kold og der kommer regn ind. Så hvis de åbnes for at lufte lidt ud, bedes de lukkes igen efter kort tid.
  • Der er fortsat problemer med, at der står ting i kældergangene. Det er ikke tilladt at efterlade ting uden for eget kælderrum, da det kan være til stor gene for de øvrige beboere.

Påbud

  • Kastrupvej 58. Påbud om udskiftning til forkerte vinduer. Det drejer sig om udskiftning til trævinduer og ikke det foreskrevne Combi vinduer. Dette er fortsat ikke udbedret.
  • Der forefindes fortsat møblement og stort antal fodtøj flere steder på 5.sal. Det er fortsat ikke tilladt.

Faldstammer

Bestyrelsen har udarbejdet en oversigt over tilstand på faldstammer på de boliger der har afleveret de udleverede spørgeskemaer. Vi har modtaget oplysninger fra X ud af XX boliger.

Vedligeholdelsesplanen- murværk

Der vil først komme gang i udbedring af fuger/murværk i det nye år. Det har ellers været besluttet, at det skulle igangsættes i år og midlerne er tilsidesat til dette. Midlerne bliver overført til næste år. Murerne går i gang så snart det er vejr til det.

Underdimensionerede nedløbsrør udbedret

Der er blevet lavet en bedre afløbsløsning fra tagrender i Philipsgården. Når der kommer et større regnskyl, vil det vise sig, om denne løsning er god. Hvis dette viser sig, vil den blive etableret i Jacobs gården også.

Byggesagen i Elbagade 73

Der er fortsat ikke afslutning på de problemer, der har været med sætningsskader i forbindelse med ombygning. Bestyrelsen prøver fortsat at mægle ift. en mindelig løsning vedr. udbedringerne.

Generalforsamling

Der er dialog vedrørende afholdelse af generalforsamling i marts. Nærmere dato kommer i januar, når vi er sikre på at kunne benytte lokalerne i Philips kirken.

Næste bestyrelsesmøde er 29.01.19

This entry was posted in Bestyrelsesreferater. Bookmark the permalink.

Leave a Reply