Referat af bestyrelsesmøde d.29.10.18

Påbud

Der er forsat ikke ud bedret påbud vedr. udskiftning af forkerte vinduer på Kastrupvej 58.

Der er forsat problemer med møblement og mange sko foran dørene på 5.sal, hvilket ikke er tilladt. Det er til gene når der skal adgang til loftet og af brandsikkerhedsårsager. Dette er tidligere påtalt.

Faldstammer

Der har været endnu et spørgeskema vedr. tilstanden på ejendommens faldstammer ude og der er kommet flere besvarelser retur. Det er dog langt fra alle der har valgt at vende tilbage med besvarelse. Nu vil der blive udarbejdet et overblik over situationen. Der er fortsat løbende udskiftning efter behov.

Byggesagen

Der har været problemer med en ombygning af bærende væg i Elbagade 73. Sagen er desværre ikke afsluttet endnu, og bestyrelsen har været nødt til at få byggesagkyndig og advokat bistand på for at sikre ejendommen og de øvrige berørte beboere der desværre har fået sætnings-skader. Det vil i den nærmeste fremtid blive ud bedret.

Vedligeholdelses plan, murværk

Der har været lidt forsinkelser på valg af murer til gennemgang af ejendommens facade så det er uvist om vi når det i år, eller først kommer i gang til næste år. Men nu er firmaet valgt og kan sætte i gang så snart vejret er til det.

Nyt skur

Så har vi fået et nyt skur til containere. Det gør at vi er lidt mere fremtidssikrede ift. den meresortering af affald der kommer over de næste år. Tag godt imod det og sorter så meget i kan. Husk at det gamle område der nu står tomt, ikke er beregnet til storskrald ol. Det vil blive malet i det nye år.

Næste bestyrelsesmøde er 11.12.18

This entry was posted in Bestyrelsesreferater. Bookmark the permalink.

Leave a Reply