Referat af bestyrelsesmøde d.11.09.18

Henvendelser fra beboere

Der har været bekæmpet duer igen i år samt murbier. Der har været henvendelser med problemer med duereder på naboernes altaner. Det er vigtigt at vi hver især holder øje med at vi ikke har reder på altanen. De gennem sig let i efterladte ting på altanen hvis de fornemmer, at man ikke kommer der. Så hold øje. De er et stort problem.

Påbud

Der er desværre fortsat problemer med manglende udskiftning af vindue udskiftet til forkert type.

Det er vigtigt, at der når ejer udskifter vinduer at det er den rigtige model og type. Dvs. Combiframe med træ inde og aluminium udenpå da det er de forskrivninger der er givet tilladelse til.

Ombygningssag

Der har været alvorlige problemer i en opgang hvor der har været givet tilladelse til nedrivning af bærende væg. Det har været nødvendigt at få byggesagkyndig og advokat sat på sagen. Det er ved at falde på plads nu, men de har givet anledning til at der vil komme skærpede krav til ombygninger fremadrettet.

Haven og bygning af skur

Vi får ordnet haven af en professionel gartner to gange om året. Der er fornyelig blevet foretaget beskæring mm. Der er også gang i bygning af yderligere overdækning til de mange nye containere så vi er fremtidssikrede på den front.

Næste bestyrelsesmøde er 30.10.18

This entry was posted in Bestyrelsesreferater. Bookmark the permalink.

Leave a Reply