Referat af bestyrelsesmøde d.25.06.18

Henvendelser fra beboere

Der har været en forfløjen parasol. Det er vigtigt, at vi alle sørger for at have disse og andre lette genstande snøret fast da den stærke vind i gården kan kaste ting ud fra altan og terrasse hvilket er farligt.

Duer og hvepse

Der har været skadedyrs bekæmper ude og fange duer, fjernet en redde og et hvepsebo.

Påbud

Påbud om udbedring af sætningsskader i forbindelse med ombygning med bærende væg. Der er kommet sætningsskader flere steder i Elbagade 73 tv. Ombygningen har stået på længe og med flere tilstødende problemer. Der er dog ved at komme en ende på ombygningen og udbedringen kan komme i gang.

Kastrupvej 58, 2. th. Påbud om udskiftning af forkerte vindue. Fejlen er, at det indsatte vindue ikke er alu på ydersiden, som det er påkrævet.

Nye oplysninger om procedure for ombygning

Set i lyset af det sidste årstids renoveringer i forskellige boliger, har det været nødvendigt at få ridset god skik og regler for sådanne op. De er nu at finde på vores hjemmeside.

Oplysninger om faldstammer

Der er blevet indsamlet oplysninger om faldstammer til brug for overblik. Der mangler dog stadig udmeldinger for omkring 40 boliger, så der kommer en ny runde breve ud til dem som mangler at besvare, eller vi ikke har kunnet finde adressen på.

Tilbud til istandsættelse ifølge vedligeholdelsplanen

Der er indhentet tilbud for diverse projekter, men der mangler stadig lidt for at det endelige valg kan tages, således at der kan sættes i gang.

Udskiftede døre

Til dem som har fået skiftet døre. Hvis der er kommet ridser eller afskalninger i forbindelse med udskiftningen bedes den enkelte sørger for at de bliver malet med samme hvide ral som dørene.

Persondatalovgivningen

Der har været fokus på håndtering af beboernes data ift. Den ny datalovgivning

Nyt fra visevært

Der har været en løs tagsten som er blevet hentet ned med en lift.

Næste bestyrelsesmøde er 03.09.18

This entry was posted in Bestyrelsesreferater. Bookmark the permalink.

Leave a Reply