Referat bestyrelsesmøde d.24.04.18

Henvendelser fra beboere

Duerne er igen begyndt at yngle og bestyrelsen tager igen i år affære for at afhjælpe problemet. Der appelleres til at der ikke fodres fugle på altanerne.

Påbud

Der er fortsat en beboer med påbud vedrørende montering af forkerte vinduer, der ikke forstår foreningens påbud om ensartet udtryk og beslutning om combiframe. Der er ikke tale om et ønske fra ejerforeningen, men tale om at påbud skal efterleves.

Nyt fra vicevært

Der har været en lille brand i en tørretumbler. Det blev heldigvis opdaget i tide. Vi har derfor fået en anden tørretumbler i stedet.

Viceværten beder os huske på, at har man bedt om sin 2. nøgle til postkassen hos ham, kan han ikke længere assistere hvis nøglerne mistes. Det er derfor beboers eget ansvar at få ny lås eller kopi af nuværende nøgle. Det har vist sig, at det ikke alle låsesmede kan lave en kopi.

Ombygningssag

Der har desværre været problemer med en ombygning i Elbagade 73. Ved nedrivning af en bærende væg har der ikke været udført tilstrækkelig understøtning i den midlertidige fase. Dette har betydet sætningsskader i flere lejligheder. Det har været en lidt problematisk proces og bestyrelsen har set det nødvendigt, at får en byggesagkyndig på sagen. Skaderne vil snarligt blive udbedret.

Ombygnings procedure

I lyset af flere ombygninger i ejendommen samt tider for udførsel, er det i bestyrelsen blevet besluttet at udarbejde en ombygningsprocedure, der sikrer det gode naboskab. Med hensyn til løbende oprydning og rengøring af opgangen, regler for entreprise forsikring, brug af byggesagkyndig m.m.

Spørgeskema til faldstammer

Bestyrelsen har omdelt spørgeskema for at danne et overblik over hvilke faldstammer i ejendommen, der er skiftet. Vi håber, at alle vil støtte op om projektet og ulejlige sig med at lægge besvarelsen om end den  i postkassen i kælderen under Kastrupvej 60. så hurtig som muligt.

Næste bestyrelsesmøde onsdag 20.juni 2018

This entry was posted in Bestyrelsesreferater. Bookmark the permalink.

Leave a Reply