Referat af bestyrelsesmøde d.13.02.18

Faldstammer

Da det er besluttet via vedligeholdelsesplanen at få mere fokus på den løbende partielle faldstamme udskiftning har bestyrelsen besluttet at udarbejde en spørge undersøgelse så der kan komme et klart billede af, hvilke der er blevet udskiftet. Dette vi ske over den næste tid. Det er forsat sådan, at man henvender sig til viceværten, hvis man har problemer og han vil vurderer situationen i hvert enkelt tilfælde.

Årets projekter

I 2018 vil der forsat blive iværksat vedligeholdelse af murværk med udgangspunkt i vedligeholdelsesplanen. Det er murværk og nogle for småt disponerede tagrender i denne omgang. Herudover vil der arbejdes på at få opsat en ny overdækning til de nye containere der også fremtidssikre lidt i forhold til den tiltagende affaldssortering over de næste år. Dette vil komme til at tage lidt af haven, der hvor vi har de øvrige containere.

Energimærkning

Der er blevet udarbejdet en ny energimærkning der løber de næste 10 år. Den vil blive langt op på hjemmeside. Der vil løbende blive set på den i forhold til forbedringer og besparelser.

Naboskab

Der har været flere problemer med beboere, der har ombygning. Det er afgørende at opgang og fællesarealer ikke bruges som en del af byggepladsen og at der, når håndværkerne eller ansvarlige beboer er færdige med en arbejdsdag, bliver ordnet og gjort rent på områderne, så det ikke er til gene for naboerne. Det er helt uacceptabelt sådan som flere håndværkere og beboere har håndteret viceværtens henvendelser i sådanne sager. Der vil fremadrettet blive sådan, at ejerforeningen vil forbeholde sig ret til at få rengjort områder for ansvarlige beboers regning.

Det er også fortsat et alvorligt problem at der i ejendommen ikke er forståelse for, hvilket affald der komme i skaktene. Det er også vigtigt at affaldssorteringen foretages ordentligt. F.eks. skal man ikke putte en papkasse i papcontaineren så den fylde det hele, men den skal foldes og deles så den fylder så lidt om muligt. Det giver viceværten meget ekstraarbejde og er meget dyrt for os allesammen.

Hvis vi tænker mere på fællesskabet og det at tage hensyn til hinanden får vi et meget hyggeligere sted at bo.

Nyt fra viceværten

Der er kommet nye riste uden for alle opgange og der er kommet en anden centrifuge, da den tidligere stod af. Der er repareret nogle steder, hvor der kom rotter så vi håber at holde dem væk.

General forsamling

Husk at sæt kryds i kalenderen til vores general forsamling der holdes i Filipskirken

mandag d. 19.03.18 kl. 19

This entry was posted in Bestyrelsesreferater. Bookmark the permalink.

Leave a Reply